18.6 C
Roman
22 septembrie 2023
Acasă Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

OPERATOR: Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț, cu sediul în strada Locotenent Drăghiescu 20, Piatra Neamț 610125, Telefon: 0233233340
CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE Nr. 28/ 13144/ 10.08.2009 ,încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’AQUA “ NEAMȚ ca și Autoritate Delegantă și Compania Județeană Apa Serv S.A.Neamț,în calitate de Operator, , înregistrat la municipiul Roman cu nr. 13700/19.08.2009, cu o durată de 49 ani, începând de la 10.08.2009;
Actul adițional nr.1 din 20.12.2010, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.1 din 20.12.2010;
Actul adițional nr.2 din 20.12.2010, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 20.12.2010;
Actul adițional nr.3 din 25.04.2012 în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.4 din 25.04.2012;
Actul adițional nr. 4 din 21.10.2013, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.1 din 21.10.2013;
Actul adițional nr. 5 din 14.04.2014, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.10 din 14.04.2014;
Actul adițional nr. 6 din 08.10.2015, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.5 din 08.10.2015;
Actul adițional nr.7 din 12.06.2018, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 12.06.2018;
Actul adițional nr. 8 din 21.02.2019, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din21.02.2019;
Actul adițional nr. 9 din 23.01.2020, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 23.01.2020;
Actul adițional nr.10 din 09.04.2021, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 09.04.2021;
Actul adițional nr.11 din 22.11.2021, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 22.11.2021;
Actul adițional nr.12 din 20.04.2022, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.5 din 20.04.2022;
Actul adițional nr.13 din 29.11.2022, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.5 din 29.11.2022;

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE Aprobat prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I.AQUA NEAMȚ nr.3/20.12.2010

Reglementările interne privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare

H.C.L. 137 / 25.10.2007 privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ

H.C.L.147 /15.11.2007 privind aprobarea proiectului Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ

H.C.L. 152 din 15.11.2007 Privind aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Roman

H.C.L. 1 din 11.01.2008 Privind acordarea unui mandat special

H.C.L.89/10.07.2008 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

H.C.L. 106/06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ;(Anexa- CONTRACT DE CONCESIUNE a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a bunurilor aferente acestuia). Concesiunea directă a serviciului public de alimentare și de canalizare și a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Roman către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ , pe o periodă de 25 de ani sub condiţia deţinerii unei licenţe de operare valabile;

H.C.L. 107/06.08.2008 privind participarea Consiliului Local al municipiului Roman calitate de acţionar la Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ ;

H.C.L.45/09.03.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 137/25.10.2007 privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ ;

H.C.L. 58/ 30.03.2009 privind aprobarea punctelor de consum energie electrică pentru S.C.APASERV S.A. Neamţ, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman şi Consiliul Local al municipiului Roman

H.C.L.81/14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;

H.C.L. 91/30.04.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009 şi a H.C.L. nr.81/14.04.2009

H.C.L. 96 / 14.05.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de Canalizare.

H.C.L. 97 / 14.05.2009 privind aprobarea Master Planului Judeţului Neamţ pentru Apă şi Apă Uzată.

H.C.L.102/18.06.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.138/09.07.2009 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.200/27.11.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.213/ 17.12.2009 Privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

H.C.L.23/15.02.2010 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a terenului pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

H.C.L.41/26.03.2010 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.65/28.06.2010 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.144/27.11.2012 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009

H.C.L.180/19.12.2014 privind completarea H.C.L. nr. 81/2009

H.C.L.39/26.02.2015 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2014 precum și aprobarea reevaluării bunurilor de retur date în administrare către C.J.ApaServ S.A. Neamț

H.C.L.64/30.04.2015 privind completarea H.C.L. nr. 81/2009

H.C.L. 24/28.01.2016 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.260/22.12.2016 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.184/30.08.2017 privind preluarea în concesiune a unor terenuri

H.C.L. 214/03.10.2017 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.25/16.02.2018 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L. 97 din 27.04.2018 privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Roman

H.C.L. 131/30.05.2019 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.264/31.10.2019 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

H.C.L.274/14.11.2019 privind aprobarea casării unor bunuri date în concesiune către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L. 8/30.01.2020 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

H.C.L. 31 din 13.02.2020 privind initierea procedurii de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

H.C.L.217/19.10.2020 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L. 235 /26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

H.C.L. 8 /28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”

H.C.L. 58 /26.03.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului

H.C.L. 165 /29.07.2021 privind aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții: “Colectare ape pluviale și modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”

H.C.L. 235 din 28.10.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

H.C.L. 245 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Reabilitare rezervor 5000 mc , strada Mihai Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

H.C.L. 23 din 27.01.2022 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

H.C.L. 69 din 30.03.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului

H.C.L. 148 din 23.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014-2020”

H.C.L. 161 din 27.07.2022 privind aprobarea preluării rețelei de canalizare din municipiul Roman, str. Nouă în vederea efectuării unor lucrări de reparații

H.C.L. 188 din 30.08.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „ Reabilitare rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț

H.C.L. 200 din 07.09.2022 privind initierea procedurii de renegociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

Nr. 207 din 14.09.2022 privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman

Nr. 214 din 29.09.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Nr. 278 din 28.11.2022 privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și canalizare

Nr. 292 din 15.12.2022 privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Roman si participarea la cofinantarea pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”

Nr. 293 din 15.12.2022 privind initierea procedurii de reziliere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009

Nr.25 din 26.01.2023 privind modificarea H.C.L. nr.214/29.09.2022, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Nr. 50 din 16.03.2023 privind îndreptarea unor erori materiale și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/29.09.2022 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 25/26.01.2023

Nr.60 din 30.03.2023 privind exprimarea acordului pentru devierea unor conducte și instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit, în favoarea municipiului Roman, privind două suprafețe de teren situate în strada Mihai Viteazu nr. 1

Nr. 103 din 16.05.2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 207 din 14.09.2022 privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din Municipiul Roman

Sari la conținut