26.2 C
Roman
30 septembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

OPERATOR: Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț, cu sediul în strada Locotenent Drăghiescu 20, Piatra Neamț 610125, Telefon: 0233233340
CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE Nr. 28/ 13144/ 10.08.2009 ,încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‘’AQUA “ NEAMȚ ca și Autoritate Delegantă și Compania Județeană Apa Serv S.A.Neamț,în calitate de Operator, , înregistrat la municipiul Roman cu nr. 13700/19.08.2009, cu o durată de 49 ani, începând de la 10.08.2009;
Actul adițional nr.1 din 20.12.2010, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.1 din 20.12.2010;
Actul adițional nr.2 din 20.12.2010, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 20.12.2010;
Actul adițional nr.3 din 25.04.2012 în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.4 din 25.04.2012;
Actul adițional nr. 4 din 21.10.2013, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.1 din 21.10.2013;
Actul adițional nr. 5 din 14.04.2014, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.10 din 14.04.2014;
Actul adițional nr. 6 din 08.10.2015, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.5 din 08.10.2015;
Actul adițional nr.7 din 12.06.2018, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 12.06.2018;
Actul adițional nr. 8 din 21.02.2019, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din21.02.2019;
Actul adițional nr. 9 din 23.01.2020, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 23.01.2020;
Actul adițional nr.10 din 09.04.2021, în baza Hotărârii A.G.A. A.D.I. AQUA NEAMȚ nr.2 din 09.04.2021;
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE Aprobat prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I.AQUA NEAMȚ nr.3/20.12.2010

Reglementările interne privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare

H.C.L. 137 / 25.10.2007 privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ

H.C.L.147 /15.11.2007 privind aprobarea proiectului Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMŢ

H.C.L. 152 din 15.11.2007 Privind aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Roman

H.C.L.89/10.07.2008 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

H.C.L. 106/06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ;(Anexa- CONTRACT DE CONCESIUNE a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a bunurilor aferente acestuia). Concesiunea directă a serviciului public de alimentare și de canalizare și a bunurilor imobile și mobile aferente sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Roman către Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ , pe o periodă de 25 de ani sub condiţia deţinerii unei licenţe de operare valabile;

H.C.L. 107/06.08.2008 privind participarea Consiliului Local al municipiului Roman calitate de acţionar la Compania Judeţeană APASERV S.A. Neamţ ;

H.C.L.45/09.03.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 137/25.10.2007 privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Neamţ ;

H.C.L. 58/ 30.03.2009 privind aprobarea punctelor de consum energie electrică pentru S.C.APASERV S.A. Neamţ, S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman şi Consiliul Local al municipiului Roman

H.C.L.81/14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;

H.C.L. 91/30.04.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/14.04.2009 şi a H.C.L. nr.81/14.04.2009

H.C.L. 96 / 14.05.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de Canalizare.

H.C.L. 97 / 14.05.2009 privind aprobarea Master Planului Judeţului Neamţ pentru Apă şi Apă Uzată.

H.C.L.102/18.06.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.138/09.07.2009 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.200/27.11.2009 privind modificarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.213/ 17.12.2009 Privind completarea H.C.L. nr. 89/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

H.C.L.23/15.02.2010 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a terenului pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

H.C.L.41/26.03.2010 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.65/28.06.2010 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.144/27.11.2012 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009

H.C.L.180/19.12.2014 privind completarea H.C.L. nr. 81/2009

H.C.L.39/26.02.2015 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2014 precum și aprobarea reevaluării bunurilor de retur date în administrare către C.J.ApaServ S.A. Neamț

H.C.L.64/30.04.2015 privind completarea H.C.L. nr. 81/2009

H.C.L. 24/28.01.2016 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.260/22.12.2016 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.184/30.08.2017 privind preluarea în concesiune a unor terenuri

H.C.L. 214/03.10.2017 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L.25/16.02.2018 privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

H.C.L. 131/30.05.2019 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L.264/31.10.2019 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

H.C.L.274/14.11.2019 privind aprobarea casării unor bunuri date în concesiune către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L. 8/30.01.2020 privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

H.C.L.217/19.10.2020 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

H.C.L. 235 /26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

H.C.L. 8 /28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ”

H.C.L. 58 /26.03.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului

H.C.L. 165 /29.07.2021 privind aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții: “Colectare ape pluviale și modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”