Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet
23.7 C
Roman
17 iunie 2024
Acasă Legislație

Legislație

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:
Ana Alina Apăvăloaie – inspector Compartiment Relații Publice

Coordonatele de contact:
Denumire: Primăria Municipiului Roman
Sediul: Roman, Piața Roman-Vodă Nr.1
Telefon: 0233.741.119
Compartiment Relații Publice – Registratură – int 139 și 146, fax: 0233.741.604
E-mail:
Site : www.primariaroman.ro

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
– Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

 • Lista cuprinzând documentele de interes public
  • Hotărâri ale Consiliului Local;
  • Dispoziții cu caracter normativ;
  • Rapoarte anuale de activitate;
  • Listă consilieri locali;
  • Declarații de avere, declarații de interese;
  • Lista autorizații de construire emise;
  • Lista PUD-uri aprobate;
  • Lista cu solicitanții de locuințe ANL aprobată prin HCL;
  • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
  • Informații despre orașe înfrățite și cetățeni de onoare;
  • Informații despre entități în coordonare și subordonare;
  • Facilități pentru investitori;
  • Calendar evenimente;
  • Comunicate de presă;
  • Listă link-uri utile;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
  • dispoziții ale primarului;
  • proiecte de hotărâri;
  • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
  • note de discuții;
  • referate de aprobare;
  • fișe de audiență;
  • protocoale;
  • rapoarte;
  • studii;
  • analize;
  • prognoze;
  • proiecte de strategii;
  • scrisori sau adrese;
  • materiale de specialitate;
  • fișe de proiect;
  • contracte de achizitie publică;
  • procese-verbale;
  • adrese;
  • avize;
  • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
  • planul urbanistic general;
  • certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare;
  • autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare
  • autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj;
  • date de cadastru;
  • date de stare civilă;
Sari la conținut