8 C
Roman
23 februarie 2024
Acasă Comisia paritară și Acordul colectiv

Comisia paritară și Acordul colectiv

Legislație

Comisiile paritare se constituie in cadrul fiecarei autoritati sau institutii piblice, prin act administrativ al conducatorului autoritatii ori institutiei publice.

Rolul  si  atributiile  comisiilor  paritare 

  • Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii:

(a)la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;
(b)la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea   profesionala a   functionarilor publici, daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
(c)la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
(d)la solutionarea sesizarilor care sunt adresate de functionarii publici conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevazute de lege, precum si a acordurilor colective;
(e)la identificarea instrumentelor de asigurare a accesibilitatii, precum si a masurilor de adaptare rezonabila la locul de munca pentru persoanele cu dizabilitati care ocupa functii publice;
(f)alte situatii prevazute de lege.

(2) In exercitarea  atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative.

(3) Comisiile  paritare monitorizeaza  realizarea acordurilor colective dintre sindicatele reprezentative sau reprezentantii  functionarilor publici si  autoritatile  sau institutiile publice, in situatia in care au fost incheiate astfel de acorduri.

(4) Comisia  paritara intocmeste un raport anual  cu privire la respectarea prevederilor  acordurilor colective incheiate  in conditiile legii, precum si la activitatea desfasurata in conditiile alin.(1) si  (2), care se publica pe site-ul autoritatii sau institutiei publice.

 

Sari la conținut