Adresa: Str. Ogoarelor, nr.12, Roman, Neamt

Casa Bunicilor

Conditiile si documentele necesare pentru internarea seniorilor în Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor” Roman

Accesul persoanelor varstnice in Centru se face avand in vedere urmatoarele criterii de eligibilitate :

 • sa fie persoane varstnice in sensul Legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru pentru modificarea si completarea legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.
 • sa aiba domiciliul stabil in municipiul Roman;
 • sa fie pensionate pentru munca de drept si limita de varsta si care au posibilitatea de a achita costul integral al contributiei de intretinere din pensie, precum si cei cu pensii mai mici dar cu sustinatori/apartinatori legali care se angajeaza sa plateasca diferenta de plata pana la costul integral al contributiei de intretinere;
 • sa nu aiba un comportament violent cunoscut, fizic sau verbal
 • sa nu fie fumătoare sau consumatoare de băuturi alcoolice
 • sa nu sufere de boli care nu le permit integrarea într-un centru social rezidential
 • sa aiba reprezentanti legali dar acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate, situatiei economice sau a sarcinilor familiale dificile;
 • sa nu realizeze venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
 • sa nu aiba familie, nu se afla in intretinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare ;

Accesul persoanei vârstnice în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice „Casa bunicilor” se face în baza unui dosar care trebuie sa conţină urmatoarele documente completate :

 1. Documentele persoanei varstnice
  1. Acte privind identitatea: copie dupa actul de identitate (BI/CI), copie dupa certificatul de nastere, copie dupa actele de stare civila ( CC/CD/Hotarare judecatoreasca ).
  2. Acte medicale: scrisoare medicala eliberata de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandari, cu specificarea faptului ca este deplasabil sau nu, certificat ce incadrare in grad de handicap ( unde este cazul), aviz psihologic, aviz psihiatric.
  3. Acte locative: copie dupa contractual locuintei, copie dupa contractual de vanzare cumparare, copie dupa testament.
  4. Acte privind veniturile: cupon de pensie (ultimul), acte doveditoare privind alte venituri(adeverinta ANAF, Certificat Fiscal), declaratia pe propria raspundere existenta depozite bancare .
  5. Alte documente: declaratie notariala privind lipsa sustinatorilor legali, sau daca acestia exista, motivul pentru care nu pot ingriji persoana varstnica, declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate si al documentelor doveditoare.
 2. Documentele sustinatorilor legali
  1. Acte privind identitatea: copie dupa actele de identitate ( BI/CI/CN/CC/CD ), copie dupa actele de stare civila (CC/CD/Hotarare judecatoreasca ).
  2. Acte privind veniturile: adeverinta salariat, cupon pensie, adeverinta ANAF, certificat fiscal, alte documente care justifica veniturile.
  3. Alte documente : declaratie notariala cu privire la obligatia achitarii contributiei de intretinere in cadrul Centrului pentru persoane varstnica beneficiara ( integral sau diferenta de cost ), declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate si al documentelor doveditoare.
 3. Documentele persoanei de contact
  1. Acte de identitate: copie dupa actul de identitate, date de contact /numar de telefon.
 4. Alte documente: documente specifice situatiei in care se afla persoana varstnica, cerere inscriere pe lista de asteptare,cerere inscriere in vederea admiterii in centru.
 5. Fisa de evaluare socio-medicala initiala.
 6. Ancheta socială
 7. Contractul de furnizare servicii sociale insotit de angajamentul de plata in care se specifica contravaloarea contributiei lunare de intretinere a unei persoane varstnice in centru si/sau sustinatori legali aprobata prin H.C.L. Nr. 8/31.01.2019 ca fiind de 1500 lei/persoana/lună pentru persoanele independente si 1580 lei/ persoana/luna pentru persoanele semidependente este constituită astfel:
  • 60% din pensia beneficiarului;
  • diferenta se plateste de catre sustinatorul legal.;

Directia de Asistenta Sociala Roman
Strada: Alexandru cel Bun, Nr. 3
Telefon: 0233744771,
Fax : 0233744737
Email:

Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice „ Casa Bunicilor” Roman
Strada: Ogoarelor ,nr.12, Roman, judetul Neamt
Telefon: 0785257291

Funcție Nume
Șef Centru CHIRUGU GIANINA MADALINA
Asistent social STAICU ELENA
Contabil COZMA MIHAELA
Psiholog BUGA LACRAMIOARA
Animator DASCALU LAURA
Sevretar VARTOLOMEI TEREZA
Asistent Medical Generalist ENACHESCU MARIA, MURARU VALI MARICICA, MUNTEANU LENUTA, FOCA LUMINITA
Asistent Medical Principal LUCA MIRELA SANDA
INFIRMIERA AJUDOAEI SILVIA, MILICA MARIA
BUCATAR SERBAN FEVRONIA, STEPA LIVIU
OSPATAR TUTAN DANIELA, PAVAL LAURA
SPALATOREASA MUNTEANU DANIELA
Îngrijitor ARGESANU RODICA, CLAPA GHEORGHE, VRINCEANU IRINA

Prezentarea institutiei

Obiectivele generale ale centrului

Activitatile centrului

Rezultate obtinute

Parteneri

Perspective de viitor

Galerie foto