Adresa: Str. Ogoarelor, nr.12, Roman, Neamt

Casa Bunicilor

Conditiile si documentele necesare pentru internarea seniorilor în Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Casa Bunicilor” Roman

Accesul persoanelor varstnice in Centru se face avand in vedere urmatoarele criterii de eligibilitate :

 • sunt primite cu prioritate in acest Centru, persoanele varstnice pensionate pentru munca de drept silimita de varsta sau persoane care beneficiaza de pensie pe caz de boala sau de invaliditate si care au posibilitatea de a achita costul integral al contributiei de intretinere din pensie ,precumsicei cu pensii maimici dar cu sustinatori legali care se angajeaza sa plateasca diferenta de plata pana la costul integral al contributiei de intretinere;
 • nu au locuinta proprie si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • au reprezentanti legali dar a cestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate, situatiei economice sau a sarcinilor familial dificile;
 • nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
 • sa aiba domiciliul stabil in municipiul Roman;
 • nu au familie, nu se afla in intretinere a unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare ;
 • este persoana varstnica in sensul legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

Accesul persoanei vârstnice în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice „Casa bunicilor” se face în baza unui dosar care trebuie sa conţină urmatoarele documente completate :

 1. Documentele persoanei varstnice
  • Acte privind identitatea: copie dupa actul de identitate (BI/CI),copie dupa certificatul de nastere, copie dupa actele de stare civila ( CC/CD/Hotarare judecatoreasca );
  • Scrisoare medicala tip (eliberata de medicul de familie);
  • Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea „ingrijire in regim institutionalizat”;
  • Referat de la medicul specialist;
  • Aviz psihologic;
  • Aviz psihiatric;
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu detine un depozit bancar mai mare de 3000 RON;
  • Hotararea judecatoreasca curator/tutore de la Instanta de Tutela de pe langa Judecatoria Roman;
  • Acte locative: copie dupa contractual locuintei, copie dupa contractual de vanzare cumparare, copie dupa testament;
  • Acte privind veniturile: cupon de pensie (ultimul),acte doveditoare privind alte venituri;
  • Alte documente: declaratie notariala privind lipsa sustinatorilor legali sau daca acestia exist, motivul pentru care nu pot ingriji persoana varstnica, declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate si al documentelor doveditoare.
  • Admiterea in centru se va face respectand urmatoarele masuri de prevenire pentru COVID -19
   – Test COVID negativ realizat cu 48 H inainte de admitere
   – Din momentul admiterii in centru persoana beneficiara va sta preventiv 14 zile in izolare in cameră .
 2. Documentele sustinatorilor legali
  • Acte privind identitatea: copie dupa actele de identitate ( BI/CI/CN/CC/CD ), copie dupa actele de stare civila (CC/CD/Hotarare judecatoreasca ).
  • Acte privind veniturile: adeverinta salariat, cupon pensie, certificat fiscal, alte documente care justifica veniturile.
  • Alte documente :declaratie notariala cu privire la obligatia achitarii contributiei de intretinere in cadrul Centrului pentru persoana varstnica beneficiara ( integral sau diferenta de cost ), declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate si al documentelor doveditoare.
 3. Documentele persoanei de contact
  • Acte de identitate: copie dupa actul de identitate, date de contact /numar de telefon.
 4. Alte documente:
  • documente specifice situatiei in care se afla persoana varstnica, cerere inscriere pe lista de asteptare, cerere inscriere in vederea admiterii in centru.
 5. Fisa de evaluare socio-medicala initiala.
 6. Ancheta socială.
 7. Contractul de furnizare servicii sociale insotit de angajamentul de plata in care se specifica contravaloarea contributiei lunare de intretinere a unei persoane varstnice in centru si/sau sustinatori legali aprobata prin H.C.L. Nr. 7 din 27.01.2022 ca fiind de 2000 lei/persoana/lună pentru persoanele independente si 2300 lei/persoana/luna pentru persoanele semidependente este constituită astfel:
  • 60% din pensia beneficiarului;
  • diferenta se plateste de catre sustinatorul legal;

SERVICIILE ACORDATE ÎN CADRUL CENTRULUI REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CASA BUNICILOR”

Serviciile acordate în cadrul acestui Centru rezidenţial sunt următoarele:

 1. Servicii sociale, respectiv:
  • găzduire pe perioadă nedeterminată;
  • consiliere socială si psihologica;
  • modalitati de prevenire a marinalizarii sociale si de reintegrarevsociala in raport cu capacitatea psihoafectiva;
  • ajutor pentru menaj, prepararea hranei;
 2. Servicii socio-medicale și de îngrijire, respectiv:
  • servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănirea şi hidratarea, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 3. Servicii medicale, respectiv:
  • servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls), administrarea tratamentului;
   servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical – psihoterapie
Funcție Nume
Șef Centru STAICU ELENA
Administrator MUNTEANU DANIELA
Revizor contabil I A PITA ANA-MARIA
Psiholog Nicoara Irina
Kinetoterapeut BERCUTA NADIA – MARIA
Animator Socio-Educativ DASCALU LAURA MARIA
Medic de familie ONISORU NADIA
Asistent Medical Generalist ENACHESCU MARIA, FOCA LUMINITA, LUCA CORINA, MURARU VALI, ROTARU IRINA
Asistent Medical Principal LUCA MIRELA
BUCATAR SERBAN PANSELUTA
OSPATAR TUTAN DANIELA, PAVAL LAURA
INFIRMIER AJUDOAEI SILVIA,MILICA MARIA,IAMANDI INGRID
Spălătoreasă PAULET ALEXANDRA
Îngrijitor ARGESANU RODICA, VRINCEANU IRINA, MITITELU MIHAELA, CLAPA GEORGE
Asistent social Bocancea Elena

Directia de Asistenta Sociala Roman
Strada: Alexandru cel Bun, Nr. 3
Telefon: 0233744771,
Fax : 0233744737
Email:

Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice „ Casa Bunicilor” Roman
Strada: Ogoarelor ,nr.12, Roman, judetul Neamt
Telefon: 0785257291

Prezentarea institutiei

Obiectivele generale ale centrului

Activitatile centrului

Rezultate obtinute

Parteneri, colaboratori, donatori și finanțatori

Perspective de viitor

Galerie foto