17 C
Roman
24 februarie 2024
Acasă Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

INFORMAȚII PUBLICE CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Roman
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Municipiului Roman
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Roman și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public
 4. Coordonatele de contact
  • Denumire: Primăria Municipiului Roman
  • Sediul: Roman, Piața Roman-Vodă Nr.1
  • Programul de funcţionare:
   • de Luni pâna Joi, între orele: 08.00-16.30
   • Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
  • Telefon: 0233.741.119
  • Compariment Relații Publice – Registratură – int 139 și 146, fax: 0233.741.604
  • E-mail:
  • Site : www.primariaroman.ro
 5. Program de audiențe
  • Primar, dl. Leonard Achiriloaei I și a III a joi din lună
  • Viceprimar, dl. Radu Samson a II a și a IV a joi din lună
  • Secretar, dl Gheorghe Carnariu a II a și a IV a miercuri din lună
  • Înscrieri se fac la Biroul Unic, funcționarul responsabil din cadrul Biroului Unic va realiza un dialog cu solicitantul și se vor solicita informații cu privire la datele de identificare și la problema pe care dorește sa o dezbată în audiență.
 6. Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil se pot consulta la sediul instituției
 7. Programele și strategiile proprii
 8. Lista cuprinzând documentele de interes public
  • Hotărâri ale Consiliului Local;
  • Dispoziții cu caracter normativ;
  • Rapoarte anuale de activitate;
  • Listă consilieri locali;
  • Declarații de avere, declarații de interese;
  • Lista autorizații de construire emise;
  • Lista PUD-uri aprobate;
  • Lista cu solicitanții de locuințe ANL aprobată prin HCL;
  • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs;
  • Informații despre orașe înfrățite și cetățeni de onoare;
  • Informații despre entități în coordonare și subordonare;
  • Facilități pentru investitori;
  • Calendar evenimente;
  • Comunicate de presă;
  • Listă link-uri utile;
 9. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
  • dispoziții ale primarului;
  • proiecte de hotărâri;
  • instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
  • note de discuții;
  • referate de aprobare;
  • fișe de audiență;
  • protocoale;
  • rapoarte;
  • studii;
  • analize;
  • prognoze;
  • proiecte de strategii;
  • scrisori sau adrese;
  • materiale de specialitate;
  • fișe de proiect;
  • contracte de achizitie publică;
  • procese-verbale;
  • adrese;
  • avize;
  • planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
  • planul urbanistic general;
  • certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare;
  • autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare
  • autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj;
  • date de cadastru;
  • date de stare civilă;
 10. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume
  • reclamația administrativă – se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice ;
  • plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
Sari la conținut