Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
25.6 C
Roman
20 iunie 2024
Acasă Pagina Principală Avertizarea în interes public

Avertizarea în interes public

Informare privind mecanismul de aplicare a Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Avertizarea în interes public este un instrument care poate contribui eficient la prevenirea și combaterea corupției, precum și la menținerea standardelor de integritate într-un context profesional, în cadrul activității desfășurate în Primăria Municipiului Roman.

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public se aplică următoarelor categorii de persoane care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, astfel:

 1. a) salariații din cadrul Primăriei Municipiului Roman, respectiv funcționarii publici și personalul contractual;
 2. b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 3. c) persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere a unei instituții subordonate Municipiului Roman, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
 4. d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat un contract de către Municipiul Roman, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;
 5. e) persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
 6. f) persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Ce se înțelege prin expresia „Încălcări ale legii”?

Prin încălcări ale legii se înțeleg acele fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022. Totodată, sunt vizate și încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Modalități de raportare

În temeiul legii, modalitățile de raportare sunt următoarele:

 1. a) raportare internă;
 2. b) raportare externă.
 3. a) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, astfel:
  Prin e-mail, la adresa: 

 

 • Prin corespondență poștală (transmiterea Formularului de raportare la sediul PMR – Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, cod poștal 611022).  Condiție obligatorie: plicul va fi sigilat, marcat „CONFIDENȚIAL” cu mențiunea „Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”. Datele de identificare a avertizorului (expeditor) NU vor fi trecute pe plic (datele de identificare a avertizorului vor fi menționate în cuprinsul formularului).
 • Personal, prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public, prin prezența la sediul Primăriei Municipiului Roman (cu programare prealabilă efectuată prin e-mail).
 1. b) Raportare externă – Agenția Națională de Integritate, precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

La nivelul  Primăriei Municipiului Roman, este nominalizată doamna Nohai Alina, inspector asistent din cadrul Serviciului Control, Calitate, Monitorizare Mediu si Marketing Instituțional, ca persoană desemnată cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, conform Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, prin Dispoziția nr. 273/03.04.2024.

Conținutul raportărilor:

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

 • numele și prenumele;
 • datele de contact ale avertizorului în interes public;
 • contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 • persoana vizată, dacă este cunoscută;
 • descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul PMR, precum și, după caz, probele în susținerea raportării;
 • data și semnătura, după caz.

Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. II din Legea nr. 361/2022).

Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale?

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Primăria Municipiului Roman asigură gestionarea tuturor raportărilor cu respectarea confidențialității cu privire la identitatea avertizorului în interes public și a informațiilor care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care avertizorul își exprimă consimțământul expres în vederea divulgării acestor date.

Sari la conținut