Adresa: Roman, strada Stefan cel Mare, nr.265.

ADĂPOSTUL DE NOAPTE

„CASA SPERANŢEI”

 

Serviciul social Adăpost de Noapte ”Casa Speranței” – cod 8790 CR-PFA-II, este înfiinţat prin Hotărârea  Consiliului Local al municipiului Roman nr. 8/26.01.2017 şi funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman – furnizor de servicii sociale acreditat conform certificatului de acreditare seria AF nr. 003876. Adăpostul de Noapte ”Casa Speranței” deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr. 0011037 din data de 23.01.2023.

Imobilul în care funcţionează adăpostul este situat în municipiul Roman, str.Ștefan cel Mare,  nr.265, județul Neamţ şi a fost modernizat şi dotat, în vederea atingerii obiectivelor privind creşterea calităţii infrastructurii sociale, respectând standardele minime de calitate.

Clădirea se află într-un loc accesibil tuturor membrilor comunității din punct de vedere al existenței mijloacelor de transport și de amplasare a celorlalte servicii din comunitate. Toate încăperile clădirii sunt situate la parter.

Adăpostul de noapte deține două dormitoare separate pe sexe, suficient de spaţioase pentru amplasarea paturilor şi deplasarea beneficiarilor în interior. Fiecare pat are saltea, pernă, lenjerie de pat, pături. Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie zilnică şi de igienizare periodică, fiind amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente şi dispun de echipamente şi instalaţii care asigură ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.

De asemenea, adăpostul de noapte are amenajată o cameră de socializare, prevăzută cu televizor, oferind confort şi siguranţă, menţinută în stare de curăţenie permanentă și o sală de mese, dotată cu frigider, mașină de spălat, o masă şi scaune, tv, radio, aparatură electrică pentru prepararea de băuturi calde, agaragaz pentru beneficiarii care doresc să-și pregătească hrană caldă.

Spaţiile igienico-sanitare sunt separate pe sexe şi sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Adăpostul pune la dispoziția beneficiarilor și o cabină de duș și produse de igienă personală.

Misiunea centrului social este de a asigura protecţie socială persoanelor fără adăpost din municipiul Roman.

Scopul serviciului social este  acela de prevenire și combatere a marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor aflate în risc socio-locativ, depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă şi integrarea socială prin asigurarea cazării temporare pe timp de noapte a persoanelor fără adăpost, de pe raza municipiului Roman, precum și asigurarea unor servicii de consiliere și de socializare care contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor cazate.

        Obiectivele centrului sunt:

 • asigurarea nevoilor de bază;
 • inserția/reinserția socio-profesională a persoanelor fără adăpost;
 • imbunătățirea calității vieții acestora;
 • creșterea securității sociale;
 • asigurarea unei rețele de suport la nivel comunitar pentru persoanele fără adăpost.

Grupul țintă: este reprezentat de persoanele care au domiciliul în municipiul Roman, sau se află temporar pe teritoriul municipiului Roman, lipsite de posibilitatea asigurării unei locuințe și care sunt apte din punct de vedere medical a coabita cu alte persoane:

 • persoane singure sau familii care, din diverse motive (de ordin financiar, medical, social, juridic, etc.) nu au domiciliu sau reședință, locuiesc în stardă, se află în incapacitatea de a plăti chirie pentru o locuință și care necesită adăpost de urgenţă până la soluţionarea situaţiei sociale;
 • persoane fără adăpost care se externează din unităţi medicale şi care nu au locuinţă ;
 • persoane care locuiesc în spații insalubre, improvizate, care sunt evacuate din diverse motive și necesită adăpost de urgență până la soluționarea situației sociale;
 • alte categorii de persoane fără adăpost.

Criterii de eligibilitate:

 • să nu dețină locuință;
 • domiciliul/reședința să fie în municipiul Roman sau să se găsească în risc de marginalizare socială și în imposibilitatea de a-și asigura o locuință din resurse proprii, pe raza municipiului Roman;
 • să fie apt din punct de vedere medical pentru a putea locui în colectivitate (nu suferă de boli contagioase sau cronice care ar periclita sănătatea şi integritatea celor din jur, se poate autoservi, nu se află în stare de imobilizare, nu necesită supraveghere medicală permanentă, nu suferă de afecţiuni psihice grave sau tulburări de comportament care ar pune în pericol celelate persoane din adapost);
 • să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante;
 • au prioritate în acest adapost persoanele cu domiciliul în municipiul Roman, faţă de cei proveniţi din alte localităţi;
 • au prioritate în acest adapost, femeile sau familiile cu copii, femeile însărcinate, vârstnicii.

Servicii sociale acordate:cazare, consiliere socială , medical şi psihologică , asistenţă socială şi suport.

Adăpostul asigură cazarea temporară pe timp de noapte conform programului de funcţionare: de luni până duminică, între orele 19.00-06.00.

Nr. telefon contact – 0786772057

Articolul precedentSERVICIUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Articolul următor21.11.2022 Anunt- începere procedură atribuire autorizatii taxi fara lista de asteptare 21.11.2022