asd
19.3 C
Roman
23 iulie 2024
Acasă Mediu

Mediu

ANUNȚ
privind colectarea
DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE
ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Începând cu data de 14.05.2024, deșeurile de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.-urile) pot fi predate gratuit, la SEDIUL PROTECȚIEI CIVILE de lângă Judecătoria Roman (Piața Roman-Vodă, nr. 1), după următorul program:
LUNI – JOI:  08.00 – 16.00
VINERI: 08.00 – 14.00

Vă adresăm rugămintea ca înainte de a preda deșeurile, să apelați unul din următoarele numere de telefon: 0233 / 741.072; 0745 / 844.219.

Concurs „ECO – ROMAN 2024”

Primăria Municipiului Roman lansează concursul de colectare a deșeurilor reciclabile în unitățile de învățământ „ECO – ROMAN 2024”.

Scopul concursului este de a crește nivelul de informare și de conștientizare cu privire la colectarea separată și la reciclarea deșeurilor de către elevi, responsabilizarea acestora prin implicarea activă într-o competiție pozitivă și constructivă.

Trei premii vor fi acordare de Primăria Municipiului Roman: echipamente de monitorizare a calității aerului exterior din zona instituției de învățământ pentru 5 parametrii (particule fine în suspensie PM10, PM2,5, temperatură, umiditate, presiune aer ambiental).

Colectează separat pentru un oraș curat!  Detalii

Activități

Primăria municipiului Roman mulțumește tuturor voluntarilor pentru munca depusă, dedicarea și implicarea de care au dat dovadă pe parcursul întregului an!

Adresa: Roman, Piața Roman Vodă 1, Roman 611022

Funcție / Nume Nr. int. Nr. direct E-mail
Şef birou: 163
Inspector: 163

Program / Audiențe

Mediu Şef serviciu: Constantin-Costea Cudalb miercuri, orele 12.00 – 14.00

ANUNȚ

 

Începând de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local.

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 31 august 2023, ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale(UAT).

Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

Neînscrierea pe site-ul AFM atrage după sine anularea oricărui alt demers.

 Conditii de participare in program

Primăria Municipiului ROMAN a depus cererea de finanțare necesară accesării Programului casarea autovehiculelor uzate și a încheiat la data de 16.06.2023 un contract de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu pentru 250 de autovehicule.

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice care au domiciliul în Municipiul ROMAN, în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare.

După publicarea pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a comunicatului de presă privind deschiderea sesiunii de înscriere, persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate au obligația de a se înscrie în platforma electronică a AFM.

Neînscrierea pe site-ul AFM atrage după sine anularea oricărui alt demers.

Pentru a fi inclus în Programul instituit și pentru a beneficia de stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei, beneficiarul stimulentului pentru casare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

*Criterii de eligibilitate ale proprietarului:

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplinește următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Roman;
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Municipiului Roman; excepție o face persoana fizică care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;
 8. h) în cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate solicitantul de finanțare va depune la Municipiul Roman și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

*Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Roman;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Pentru detalii suplimentare puteți consulta Ghidul programului accesând link-ul:

https://www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/ghid_finantare-rabla_local-2023_04_05.pdf

și Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora:

https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2023/04/076-ANX-2023-04-Program-Rabla_compressed.pdf

Inscrierea persoanelor fizice pe platforma Administratiei Fondului pentru Mediu

Sari la conținut