Adresa: Roman, Str. Bogdan Dragoș, nr. 91

Casa Copiilor

Program de lucru

Luni – Vineri: 07:00 – 17:00

Conform Ordinului nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, programul de vizită, destinat copiilor potențiali beneficiari, precum si aparținătorilor acestora, este in ultima zi de joi a fiecărei luni in intervalul orar 08.00-16.00.

Funcție Nume
Șef Centru –as. soc. Hânceanu Doinița
Asistent social Antoci Gabriela
Psiholog Roca Diana
Învățător Rusu Claudia Mona
Profesor Șoltuz Gabriela
instructor formator artă Nastasă Daniela
Îngrijitor Nastasa Maria
Medic Nastasa Livia (colaborator)

Adresa: Str. Bogdan Dragoș, nr. 91, Roman, jud. Neamț
Telefon fix: 0233 732263
Telefon mobil: 0785 257 293

 1. inițierea unei alternative de ajutor pentru copiii aflați în situații de risc social de asigurare a sprijinului și a consilierii familiilor copiilor beneficiari pentru depășirea impasului social;
 2. prevenirea abandonului prin creșterea calității vieții copiilor aflați in dificultate;
 3. reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii din familii marginalizate social și stimularea dezvoltării personalității acestora;
 4. dezvoltarea abilităților parentale și a capacităților individuale de integrare socială în comunitate, pentru părinții cu venituri mici sau fără venituri;
 5. asigurarea serviciilor de educație, integrare socială, recreere-socializare, consiliere psihologica, orientare școlară și profesională pentru prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus copilul aflat in dificultate;
 6. sensibilizarea societății cu privire la problematica copilului aflat în dificultate.
 1. copiii care au vârste intre 6-15 ani, care frecventează o unitate de învăţământ de masă şi se află in situaţii dificile fară posibilitate de susţinere din partea familiilor;
 2. copiii proveniţi din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 3. părinţii, reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire aceşti copii şi care beneficiază de servicii de consiliere şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 4. copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 5. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
 6. familiile care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie;
 7. copiii din familii cu moral scăzut, din familii unde există consum de alcool și alte substanțe toxice;
 8. copiii cu risc de abuz și neglijare în familie;
 9. copiii ai căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
 10. copiii din familii afectate de boli cronice grave.
 • îngrijire și supraveghere pe timpul zilei,
 • o masă principală pe zi si o gustare,
 • ajutor în efectuarea temelor și meditații pentru susținerea examenelor și concursurilor școlare,
 • orientare școlară și profesională: activități de consiliere individuală și de grup privind orientarea școlară și profesională,
 • consiliere socială individuală și de grup pentru copil și familia aflată în dificultate, implicarea părinților / reprezentanților legali în programe de educație parentală,
 • consiliere psihologică individuală și de grup atât pentru copil cât și pentru familia sa,
 • activități recreative și de loisir (ateliere de creație, jocuri specifice vârstei, concursuri, lucru manual),
 • activități practice și gospodărești (cusut, țesut, întreținerea spațiului verde, activități culinare)
 • activități de educație sanitară,
 • implicarea familiei în activitățile desfășurate în centru alături de copil în cadrul atelierelor de creație,
 • activități de petrecere a timpului liber (vizitare muzee, vizionare spectacole /teatru, aniversări, evenimente festive, plimbări în natură și excursii).
 1. Activitati de informare la nivelul comunitatii;
  Se desfasoara activitati de informare a comunitatii privind serviciile de care beneficiaza copiii prin intermediul centrului, astfel:

  • echipa de specialitate a centrului organizează la inceputul fiecărui an școlar o campanie de distribuire de pliante informative in cadrul unitatilor de invatamant din oras pentru informarea comunitatii de existenta centrului si de serviciile oferite;
  • la inceputul fiecarui an școlar, in luna septembrie, se incheie conventii de colaborare cu diverse institutii in vederea identificarii potentialilor beneficiari ai centrului;
  • anual se organizeaza “Ziua portilor deschise”, astfel centrul poate fi vizitat de toti cei interesati.
  • Centrul are stabilit un program de vizită, destinat copiilor potențiali beneficiari, precum si aparținătorilor acestora, in ultima zi de joi a fiecărei luni in intervalul orar 08.00-16.00.
 2. Activitati de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi:In acest scop, pe parcursul anului scolar se desfasoara urmatoarele actiuni:
  • la inceputul anului scolar parintilor/reprezentantilor legali le sunt prezentate activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in programul centrului precum si stabilirea modului de colaborare intre acestia si personalul specializat al CZ;
  • la inscrierea în centru parintii si beneficiarii sunt informați despre: Scopul si organizarea Centrului; Procedura de sistare a serviciilor acordate; Drepturile si obligatiile beneficiarilor si a reprezentantilor legali ai acestora; Procedura privind sugestiile, sesizarile, reclamatiil; Modul de implementare a PPI.
  • se organizeaza intalniri individuale/de grup pentru informarea familiilor si a beneficiarilor despre Codului Etic, a Cartei Drepturilor Beneficiarilor, a Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentul intern; Prezentarea raportului de activitate al centrului la inceputul anului.
  • personalul specializat al centrului evalueaza si monitorizează nevoile familiei, respectiv ale copilului beneficiar utilizand toate metodele relevante pentru practica asistentei sociale, respectand cerintele standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;
  • se organizează intalniri cu familia respectiv cu copilul beneficiar pentru realizarea evaluarii initiale/reevaluarii,pentru colectarea de informatii necesare elaborarii Programului personalizat de interventie (PPI), stabilirea modului de colaborare si implicare a parintilor, incheierea de contracte de furnizare a serviciilor sociale , explicandu-se beneficiarilor/familiilor drepturile si obligatiile lor;
  • parintii/reprezentantii legali/familiile beneficiarilor centrului primeste consiliere, sprijin din partea personalului specializat al centrului,ori de cate ori acestia solicita, sau echipa considra necesar.
 3. Realizarea programului personalizat de interventie (PPI);Fiecarui copil beneficiar i se intocmeste un PPI, obiectiv si realist, in care se stabilesc obiectivele de lucru pe parcursul intregului an scolar si serviciile ce vor fi acordate acestuia si familiei sale.
  • PPI este elaborat de echipa de specialitate, in raport cu varsta, gradul de maturitate al copilului beneficiar si se au in vedere preferintele si optiunile copilului si ale parintilor/reprezentantilor legali.
 4. Activitati privind programul zilnic al copiilor;Inca de la inceputul anului scolar se stabileste un program zilnic pentru copii, cu activitati conforme cu varsta, nevoile si particularitatile acestora.
  • Centrul de zi isi desfasoara activitatea dupa un program zilnic al beneficiarilor planificat in colaborare cu personalul pluridisciplinar al centrului, tinandu-se cont de nevoile beneficiarilor, adaptat varstei lor si conform nivelului si potentialului lor de dezvoltare;
  • Centrul de zi sprijina organizarea meselor festive pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor in fiecare luna, aducand un zambet in inimile ,,Stelutelor lunii’’,dar si organizarea de serbari cu ocazia zilelor importante din an ,,Craciunul’’, ,,8 Martie’’, ,,1 Iunie’’s.a. cu ocazia carora copiii centrului sustin diferite momente speciale dedicate colegilor, parintilor si personalului din CZ ;
  • Copiii beneficiari sunt implicati in activitati festive din cadrul comunitatii: „Ziua bunicilor”, „Ziua Rromilor”,
  • Centrul de Zi a organizat deplasari si excursii pentru sarbatorirea sfarsitului de an scolar;
 5. Activitati educationale;Pentru fiecare copil beneficiar se stabileste un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si a particularitatilor sale, in scopul inregistrarii progresului scolar.
  • personalul pluridisciplinar elaboreaza un program educational pentru fiecare copil in functie de nevoi si cerinte personale,consultandu-se pentru a stabili numeroase activitati si situatii de invatare, non-formale si informale;
  • invatatorul si profesorul sprijina copilul la realizarea temelor scolare, sustin prin diferite metode didactice procesul de invatare al copiilor pentru a obtine progresul dorit ;
  • copiii sunt implicati in activitati educationale pentru formarea abilitatilor de invatare necesare pe parcursul vietii, pentru declansarea si intretinerea interesului, curiozitatii pentru activitatea de invatare dar si pentru stimularea spiritului antreprenorial, toate acestea avand scopul de a-i motiva si de a le spori dorinta de evolutie in viata de adult (activitati de creatie, vizionare documentare, jocuri educationale, de cultura generala, concursuri de stimulare al interesului fata de dobandirea de noi informatii etc).
 6. Activitati recreative si de socializare;Copiii beneficiari sunt implicati in activitati recreative si de socializare pentru mentinerea echilibrului psihic si fizic necesar dezvoltarii lor armonioase.
  • se deruleaza activitati stabilite pe baza recomandarilor din programul personalizat de interventie ale tuturor copiilor din centru, aduse la cunostinta si parintilor, realizandu-se un echilibru intre activitatile de invatare, de relaxare, de joc, de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta etc, toate avand ca si scop dezvoltarea si descoperirea personala;
  • se pune accent pe vizionarea de documentare pentru stimularea potentialului cultural, emisiuni muzicale, de teatru, distractive sau sportive pentru a stimula si orienta copiii spre unele domenii de activitate: muzica , sport, poezie, pictura;
  • echipa incearca sa stimuleze si sa completeze orizontul de cultura al copiilor atat prin vizionarea de documentare din diverse domenii, prin jocuri bazate pe cunostinte generale, cat si prin vizite la muzee (Muzeul de Arta, Muzeul de Istorie, Muzeul de Stiinte ale Naturii,) vizita la Biblioteca Municipala; aceste activitati au o deosebita influenta formativa reusind astfel sa cultivam interesul pentru activitati socio-culturale;
  • in completarea procesului de invatare ,spre sustinerea dezvoltarii inclinatiilor si a aptitudinilor, elevii participa la numeroase sesiuni de discutii de grup pe diferite teme culturale pentru intelegerea semnificatiilor si importantei sarbatoririi unor zile nationale , mondiale, teme bazate pe ceea ce presupune educatia in societate, in colectiv, la scoala, in familie, importanta alegerii unei meserii/profesii etc; discutiile se desfasoară liber, prin implicarea tuturor copiilor, prin stimularea capacitatii de gandire si de exprimare;
  • pentru valorificarea potentialului creativ, pentru responsabilizare si pentru a invata importanta muncii rasplatite dar si daruite, organizăm ,,Atelierul creatiei’’, in care copiii se implică cu drag in confectionarea manuala, reusind astfel sa decoram centrul in fiecare anotimp cu articolele specifice realizate de copii (decoratiuni confectionate din hartie colorată, impletituri, tesaturi, desen/pictura etc), sa realizam cadouri confectionate de ei si daruite colegilor cu ocazia aniversarilor,felicitari pentru familie cu ocazia principalelor sarbatori ale anului, felicitari impartite prietenilor si colegilor, cu ocazia Sarbatorilor importante din an;
  • copiii sunt implicati in diferite categorii de jocuri de echipa, de cunoastere/autocunoastere, socializare, de relaxare etc, competitii tematice, pentru stimularea spiritului de initiativa, facilitarea integrarii in diverse grupuri, dezvoltarea capacitatii de comunicare si socializare, cunoastere si autocunoastere, descoperirea capacitatii de lider si lucrul in echipa.
  • pentru a incuraja copiii Centrului de zi sa-si exprime sentimentele, trairile, aspiratiile personale, sunt sustinuti in crearea de momente artistice, oferindu-le libertatea de a canta, de a dansa, de a-si descoperi singuri anumite trairi si capacitati (ex. Scenete, joc de rol etc) ;
 7. Activități de pregatire pentru viata independentă:
  • Centrul detine si aplica un program de interventie pentru dezvoltarea deprinderilor si pregatirea copiilor pentru viata independenta care stabileste si aplica metode si mijloace concrete de educare/instruire si de implicere a copiilor in activitatile uzuale ale vietii zilnice autonome;
  • Centrul incurajeaza implicarea copiilor, in functie de varsta acestora , in efectuarea unor activitati domestic desfasurate in centru, impreuna cu personalul de specialitate(ex: “Sa coasem frumos,” , “Cum ne comportam-in mijloacele de transport in comun,” “Preparam si decoram tartine,” Sa ingrijim florile,” “Singur acasa”, etc.)
   1. Activitati privind orientarea scolara si profesionala si consilierea psihologica a beneficiarilor:Beneficiarii sunt implicati intr-un program de orientare scolara, profesionala si consiliere psihologica de calitate, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare, nevoile aptitudinile si interesele acestora.
    • consilierea psihologica
     • beneficiarii/familiile lor sunt implicati in activitati de consiliere psihologica individuala/de grup pentru mentinerea/refacerea relatiei copil-parinte;
     • activitatile de consiliere ale copiilor se desfasoară prin discutii si terapii comunicationale, teste psihologice, expuneri de personalitate prin diverse jocuri de rol, de socializare, desene terapeutice etc;
     • activitatea de consiliere individuala se desfasoara cel putin o data pe luna pentru fiecare copil, si ori de cate ori este nevoie, in situatii identificate de psiholog sau la cererea beneficiarului/familiei;
     • consilierea psihologica de grup se desfasoara o data pe saptamana pentru fiecare grupa de copii ai centrului, prin activitati stabilite conform unei planificari, urmarind obiective specifice particularitatilor fiecarei grupe de beneficiari.
    • orientarea scolara si profesionala
     • toti beneficiarii centrului sunt implicati in activitati de consiliere privind orientarea scolara si profesionala atat individuala cat si de grup, in scopul de a se dezvolta acestia personal si profesional, de a accepta o imagine completa despre sine, despre rolul sau in societate, despre formarea scolara si profesionala, testarea conceptiilor, aptitudinilor si transformarea lor in conformitate cu realitatea inconjuratoare, astfel incat copilul sa obtina satisfactii si motivatie in munca si sa aiba o dezvoltare incurajatoare pentru el ca individ/a in societate;
     • activitatile de consiliere privind orientarea scolara si profesionala se desfasoară sub formă de: discutii tematice, de identificare, de observare, fise de lucru / teste / chestionare (de aptitudini, de interese profesionale, de personalitate, de atentie, de memorie), jocuri,povestiri,activitati practice (desen, modelaj, etc).
     • activitati de orientare scolara si profesionala individuala se desfasurat cel putin o data pe luna pentru fiecare copil si, ori de cate ori este nevoie, in situatii identificate de psiholog sau la cererea beneficiarului/familiei;
     • activitati privind orientarea scolara si profesionala de grup se desfasoara o data pe luna pentru fiecare grupa de copii ai centrului, prin activitati stabilite conform unei planificari, urmarind obiective specifice particularitatilor fiecarei grupe de beneficiari.
   2. Activitati de Consiliere si sprijin pentru parinti:Pe parcursul fiecarui an scolar parintii/reprezentantii legali ai copiilor beneficiaza de consiliere si sprijin pentru depasirea impasului social,din partea personalului specializat al centrului.
    • personalul de specialitate desfasoară activitati de consiliere si sprijin, pentru parinti/reprezentanti legali ai beneficiarilor, in functie de nevoi si ori de cate ori acestia au solicitat;
    • asistentul social asigură cel putin o data pe luna o sedinta individuala de consiliere cu parintii beneficiarilor, pentru a monitoriza situatia familiala si a beneficiarului, pentru a oferi parintilor informatii privind evolutia si necesitatile copilului etc;
    • in fiecare an se derulează programul „Scoala pentru parinti” in scopul informarii, educarii, crearii unei legaturi mai profunde parinte-copil. Temele de desfasurare a acestui program de educare sunt :”Relatia parinte-copil=succes scolar”, „Familia-temelia dezvoltarii armonioase a copilului.”, „Copilul si familia in societatea romaneasca”, „Violenta-aspecte psiho-sociale”; prin informarea/educarea parintilor. Prin aceste teme s-a incercat stimularea si dezvoltarea motivatiei invatarii si a starilor afective pozitive fata de invatarea copilului prin sprijinul familiei, combaterea oricarei forme de violenta, atat in familie cat si asupra copilului, consecinte reflectate in comportamentul si evolutia copilului, in urma implicarii acestuia in acte de violenta, mentinerea unei comunicari active intre copil si parinte, cunoasterea si acceptarea propriului copil, crearea unui echilibru intre factorii familiali de educatie a copilului.
    • programul se desfasoara prin sedinte lunare la care participă echipa de specialitate a centrului si parintii/reprezentantii legali ai beneficiarilor.
   3. Activități privind protectia copilului impotriva abuzurilor:
     • anual au loc sesiuni de informare a beneficiarilor si a familiilor, se derulează programe de educare a parintilor privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii precum si cu privire la drepturile copilului;
     • personalul centrului incurajează si sprijină copiii beneficiari/familia de a sesiza orice forma de abuz din partea personalului, a altor copii sau a unor persoane din afara centrului/comunitate.

    Centrul ,,Casa Copiilor’’este un serviciu ce susţine protecţia copilului, dezvoltarea sa şi a familiei sale.

   4. Campanii desfasurate de Centrul de zi:
    • În luna septembrie a fiecărui an, personalul de specialitate desfășoară „Campania de distribuire de pliante informative in cadrul unitatilor de invatamant din oras si in comunitate pentru informare privind existenta centrului si a serviciilor oferite;
    • În perioada iunie-iulie se derulează campania : “Ai grijă de copilul tău oriunde ai fi”, scopul acesteia fiind informarea comunității în ceea ce privește protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate. Se organizează sedinte de consiliere cu persoana de îngrijire a copilului cu părinți in străinătate si cu copilul care a revenit in tară după o perioadă de ședere în străinătate mai mare de un an.
Articolul precedent13.07.2023 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 13.07.2023, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 06.07.2023, ora 8:30 – 12.07.2023, ora 12:00
Articolul următor07.07.2023 Anunț – Licitații pentru locuri de parcare de reşedinţă nou amenajate 20.07.2023, ora 17.00