Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
22.8 C
Roman
20 iunie 2024

H.C.L. – 2015

Hotărâri ale Consiliului Local - 2015

 1. HCL nr. 01 din 14.01.2015 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământd in municipiul Roman pentru anul școlar 2015-2016
 2. HCL nr. 02 din 14.01.2015 - privind alocarea unor fonduri din bugetul local
 3. HCL nr. 03 din 14.01.2015 - privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2014
 4. HCL nr. 04 din 28.01.2015 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 5. HCL nr. 05 din 28.01.2015 - aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3), cu modificările şi completările ulterioare
 6. HCL nr. 06 din 28.01.2015 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 7. HCL nr. 07 din 28.01.2015 - privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 8. HCL nr. 08 din 28.01.2015 - privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 9. HCL nr. 09 din 28.01.2015 - pentru modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.12.2014 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015
 10. HCL nr. 10 din 28.01.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 14/13.01.2011 privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea Direcţiei Administratia Pieţelor Bazar Obor
 11. HCL nr. 11 din 28.01.2015 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman
 12. HCL nr. 12 din 28.01.2015 - privind aprobarea apartamentării unui imobil
 13. HCL nr. 13 din 28.01.2015 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 14. HCL nr. 14 din 28.01.2015 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 15. HCL nr. 15 din 28.01.2015 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 155 din 21.11.2014
 16. HCL nr. 16 din 28.01.2015 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 17. HCL nr. 17 din 28.01.2015 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă personalului din aparatul de lucru al primarului municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului local
 18. HCL nr. 18 din 28.01.2015 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării sporului de confidenţialitate personalului din Primaria Roman cu atribuţii în gestionarea documentelor cu caracter special şi a datelor cu caracter personal
 19. HCL nr. 19 din 28.01.2015 - pentru aprobarea modificarii şi completarii anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea criteriilor de punctaj de acordare a locuinţelor sociale şi a criteriilor de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L.
 20. HCL nr. 20 din 28.01.2015 - privind respingerea plângerii prealabile formulată de C.J. APA SERV S.A. împotriva H.C.L. nr. 164/21.11.2014
 21. HCL nr. 21 din 28.01.2015 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcției Poliției Locale a municipiului Roman
 22. HCL nr. 22 din 28.01.2015 - privind aprobarea completarii anexei la H.C.L. nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 23. HCL nr. 23 din 04.02.2015 - privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investitii
 24. HCL nr. 24 din 12.02.2015 - privind aprobarea închirierii unui imobil
 25. HCL nr. 25 din 12.02.2015 - privind revocarea parţială a unei hotărâri
 26. HCL nr. 26 din 12.02.2015 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2015 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și situația privind numărul de posturi, numărul de personal și fondul de salarii
 27. HCL nr. 27 din 12.02.2015 - privind revocarea parţială a unei hotărâri
 28. HCL nr. 28 din 12.02.2015 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2014
 29. HCL nr. 29 din 12.02.2015 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 30. HCL nr. 30 din 12.02.2015 - privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman
 31. HCL nr. 31 din 12.02.2015 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.29/ 27.02.2014 privind aprobarea " Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020"
 32. HCL nr. 32 din 26.02.2015 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente pentru familiile din care cel puţin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare şi persoanele cu handicap din municipiul Roman
 33. HCL nr. 33 din 26.02.2015 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 34. HCL nr. 34 din 26.02.2015 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 35. HCL nr. 35 din 26.02.2015 - privind aprobarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 în vederea compensării
 36. HCL nr. 36 din 26.02.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 37. HCL nr. 37 din 26.02.2015 - privind exploatarea şi administrarea în gestiune directă a unor servicii publice
 38. HCL nr. 38 din 26.02.2015 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de salubritate – activitatea: "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat" în localitatea Roman, judeţul Neamţ
 39. HCL nr. 39 din 26.02.2015 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2014 precum și aprobarea reevaluării bunurilor de retur date în administrare către C.J. ApaServ S.A. Neamț
 40. HCL nr. 40 din 26.02.2015 - privind aprobarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 în vederea compensării
 41. Informare DAPS privind asistentii personali

 42. HCL nr. 41 din 16.03.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 43. HCL nr. 42 din 16.03.2015 - privind aprobarea amplasării unui monument
 44. HCL nr. 43 din 16.03.2015 - privind respingerea plângerii prealabile formulată de C.J. APA SERV S.A.
 45. HCL nr. 44 din 16.03.2015 - privind rectificarea H.C.L. nr. 30/2015 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman
 46. HCL nr. 45 din 16.03.2015 - privind aprobarea ajustării tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman
 47. HCL nr. 46 din 26.03.2015 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 48. HCL nr. 47 din 26.03.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 179 din 19.12.2014 privind aprobarea organigramei,situatia posturilor si statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 49. HCL nr. 48 din 26.03.2015 - privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2015, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 50. HCL nr. 49 din 26.03.2015 - privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2015
 51. HCL nr. 50 din 26.03.2015 - privind aprobarea vânzării unei locuinţe şi mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 52. HCL nr. 51 din 26.03.2015 - privind modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 53. HCL nr. 52 din 26.03.2015 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 54. HCL nr. 53 din 26.03.2015 - privind completarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman
 55. HCL nr. 54 din 26.03.2015 - privind aprobarea completării unor hotărâri
 56. HCL nr. 55 din 26.03.2015 - privind aprobarea revizuirii facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale ce se acordă, S.C. PIETA IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013
 57. HCL nr. 56 din 26.03.2015 - privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor săli de clasă situate în corpul B al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman
 58. HCL nr. 57 din 26.03.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 59. HCL nr. 58 din 26.03.2015 - privind modificarea bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015
 60. HCL nr. 59 din 26.03.2015 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 61. HCL nr. 60 din 09.04.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 62. HCL nr. 61 din 30.04.2015 - privind validarea unui mandat de consilier
 63. HCL nr. 62 din 30.04.2015 - privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2014
 64. HCL nr. 63 din 30.04.2015 - privind aprobarea vânzării unei locuinţe
 65. HCL nr. 64 din 30.04.2015 - privind completarea H.C.L. nr. 81/2009
 66. HCL nr. 65 din 30.04.2015 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 67. HCL nr. 66 din 30.04.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 68. HCL nr. 67 din 30.04.2015 - privind revocarea HCL 42 din anul 2015
 69. HCL nr. 68 din 30.04.2015 - privind aprobarea amplasării unor monumente de for public
 70. HCL nr. 69 din 30.04.2015 - privind aprobarea Programului multianual, a Listei imobilelor selectate pentru acţiune prioritară şi a Regulamentului de intervenţie aferent, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din Municipiul Roman
 71. HCL nr. 70 din 30.04.2015 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 72. HCL nr. 71 din 30.04.2015 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 73. HCL nr. 72 din 30.04.2015 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 74. HCL nr. 73 din 30.04.2015 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 75. HCL nr. 74 din 30.04.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcției Poliției Locale a municipiului Roman
 76. HCL nr. 75 din 30.04.2015 - privind acordarea unui titlu de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 77. HCL nr. 76 din 30.04.2015 - privind aprobarea staţiilor de transport rutier public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, transport prin curse regulate speciale şi transport public local prin curse regulate
 78. HCL nr. 77 din 30.04.2015 - privind constituirea GRUPULUI DE LUCRU pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenției Primarilor și aprobarea Regulamentului de funcționare a acestuia
 79. HCL nr. 78 din 30.04.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 80. HCL nr. 79 din 30.04.2015 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, rectificarea şi modificarea listei de investiţii buget local și modificarea listei de studii şi proiecte finanţate din buget local
 81. HCL nr. 80 din 30.04.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 82. HCL nr. 81 din 30.04.2015 - privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare privind o suprafaţa de teren către Consiliului Local Roman
 83. HCL nr. 82 din 08.05.2015 - privind modificarea componenţei unor comisii
 84. HCL nr. 83 din 08.05.2015 - privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman
 85. HCL nr. 84 din 08.05.2015 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 56 din 26.03.2015
 86. HCL nr. 85 din 08.05.2015 - privind înfiinţarea Serviciului Public „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 87. HCL nr. 86 din 08.05.2015 - privind exercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil
 88. HCL nr. 87 din 08.05.2015 - privind modificarea bugetului local pe anul 2015
 89. HCL nr. 88 din 28.05.2015 - privind dreptul de administrare asupra unui imobil
 90. HCL nr. 89 din 28.05.2015 - pentru aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 91. HCL nr. 90 din 28.05.2015 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 92. HCL nr. 91 din 28.05.2015 - privind aprobarea trecerii unui teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Neamţ
 93. HCL nr. 92 din 28.05.2015 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 94. HCL nr. 93 din 28.05.2015 - pentru modificarea H.C.L. nr. 53 din 14.05.2015 privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri
 95. HCL nr. 94 din 28.05.2015 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 96. HCL nr. 95 din 28.05.2015 - privind rectificarea bugetului consolidat pe anul 2015, rectificarea şi modificarea listei de investiţii finanţate din bugetul local şi a listei de investiţii a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 97. HCL nr. 96 din 28.05.2015 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesionare a Serviciilor Sociale obiectivele realizate prin fonduri structurale
 98. HCL nr. 97 din 28.05.2015 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren către Clubul Atletic Roman
 99. HCL nr. 98 din 28.05.2015 - la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16/2015 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 100. HCL nr. 99 din 24.06.2015 - privind neacordare de scutiri la impozitele pe clădiri şi teren pentru FUNDATIA MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA
 101. HCL nr. 100 din 24.06.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 102. HCL nr. 101 din 24.06.2015 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 103. HCL nr. 102 din 24.06.2015 - pentru completarea Anexei 4 din H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 104. HCL nr. 103 din 24.06.2015 - privind actualizarea Programului Local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Roman, reactualizat până în luna iunie 2015
 105. HCL nr. 104 din 24.06.2015 - privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui imobil către Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neamț în vederea desfășurării activității de colectare a sângelui
 106. HCL nr. 105 din 24.06.2015 - privind aprobarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate
 107. HCL nr. 106 din 24.06.2015 - privind aprobarea proiectului "Dotarea cu echipamente a Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical"
 108. HCL nr. 107 din 24.06.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 83 din 30.08.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Roman este acționar
 109. HCL nr. 108 din 24.06.2015 - privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii buget local pe anul 2015
 110. HCL nr. 109 din 24.06.2015 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de salubritate – activitatea: ,,Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat” în localitatea Roman, judeţul Neamţ
 111. HCL nr. 110 din 24.06.2015 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 112. HCL nr. 111 din 24.06.2015 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 113. HCL nr. 112 din 30.06.2015 - privind acordarea unui mandat special de reprezentare în vederea respingerii preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A
 114. HCL nr. 113 din 30.06.2015 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 115. HCL nr. 114 din 23.07.2015 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 116. HCL nr. 115 din 23.07.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 117. HCL nr. 116 din 23.07.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 118. HCL nr. 117 din 23.07.2015 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 119. HCL nr. 118 din 23.07.2015 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanţate din bugetul local, a listei de studii şi proiecte şi a listei obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 120. HCL nr. 119 din 23.07.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 179 din 19.12.2014 privind aprobarea organigramei, situatia posturilor şi statelor de funcţii şi personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 121. HCL nr. 120 din 23.07.2015 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 122. HCL nr. 121 din 23.07.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 109 din 24.06.2015
 123. HCL nr. 122 din 23.07.2015 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 124. HCL nr. 123 din 20.08.2015 - privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 682/2013
 125. HCL nr. 124 din 20.08.2015 - privind modificarea H.C.L. Roman nr. 77 din 29.05.2014
 126. HCL nr. 125 din 20.08.2015 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 127. HCL nr. 126 din 20.08.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 128. HCL nr. 127 din 20.08.2015 - privind confirmarea angajamentului Municipiului Roman de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 2020”
 129. HCL nr. 128 din 20.08.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 130. HCL nr. 129 din 20.08.2015 - privind aprobarea încheierii unei convenţii privind instituirea unei servituţi de trecere
 131. HCL nr. 130 din 20.08.2015 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 132. HCL nr. 131 din 20.08.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 66/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman
 133. HCL nr. 132 din 20.08.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcției Poliției Locale a municipiului Roman
 134. HCL nr. 133 din 20.08.2015 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 135. HCL nr. 134 din 20.08.2015 - privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii- Piață, Obor, Bazar
 136. HCL nr. 135 din 20.08.2015 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 970.162 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte nomative, precum şi alte măsuri
 137. HCL nr. 136 din 20.08.2015 - privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice subordonate
 138. HCL nr. 137 din 20.08.2015 - privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local
 139. HCL nr. 138 din 20.08.2015 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 140. HCL nr. 139 din 20.08.2015 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 86/2015 privind exercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil
 141. HCL nr. 140 din 09.09.2015 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 142. HCL nr. 141 din 09.09.2015 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Achiziţii echipamente şi servicii conexe reţelelor de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”
 143. HCL nr. 142 din 30.09.2015 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 144. HCL nr. 143 din 30.09.2015 - privind validarea unui mandat de consilier
 145. HCL nr. 144 din 30.09.2015 - privind validarea unui mandat de consilier
 146. HCL nr. 145 din 30.09.2015 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 147. HCL nr. 146 din 30.09.2015 - privind aprobarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea compensării
 148. HCL nr. 147 din 30.09.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 149. HCL nr. 148 din 30.09.2015 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 150. HCL nr. 149 din 30.09.2015 - privind solicitarea trecerii unui imobil din proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea publică a Municipiului Roman
 151. HCL nr. 150 din 30.09.2015 - privind aprobarea unui schimb de terenuri
 152. HCL nr. 151 din 30.09.2015 - privind aprobarea vânzării unui imobil
 153. HCL nr. 152 din 30.09.2015 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana din municipiul Roman
 154. HCL nr. 153 din 30.09.2015 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 155. HCL nr. 154 din 30.09.2015 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiţii, studii şi proiecte finanţate din bugetul local, a listei de investiţii finanţate din veniturile proprii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 156. HCL nr. 155 din 30.09.2015 - privind mandatarea reprezentării municipiului Roman
 157. HCL nr. 156 din 30.09.2015 - privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ
 158. HCL nr. 157 din 30.09.2015 - privind completarea H.C.L. 8/29.01.2009, privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii Polivalente şi a unor terenuri de sport
 159. HCL nr. 158 din 30.09.2015 - privind aprobarea trecerii unui teren în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Neamţ
 160. HCL nr. 159 din 30.09.2015 - privind aprobarea evaluării unor terenuri
 161. HCL nr. 160 din 12.10.2015 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ
 162. HCL nr. 161 din 12.10.2015 - privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"
 163. HCL nr. 162 din 12.10.2015 - privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, Judeţul Neamţ
 164. HCL nr. 163 din 12.10.2015 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 165. HCL nr. 164 din 12.10.2015 - privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015
 166. HCL nr. 165 din 12.10.2015 - privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ
 167. HCL nr. 166 din 12.10.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale a municipiului Roman
 168. HCL nr. 167 din 12.10.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 169. HCL nr. 168 din 12.10.2015 - privind aprobarea promovării unei acțiuni în anularea H.C.L. nr. 30/19.08.2015 a Comunei Horia, jud. Neamț
 170. HCL nr. 169 din 09.11.2015 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 171. HCL nr. 170 din 09.11.2015 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 172. HCL nr. 171 din 09.11.2015 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul municipal de Urgență Roman și a listei de investiții Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor, Roman
 173. HCL nr. 172 din 09.11.2015 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 174. HCL nr. 173 din 09.11.2015 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2016 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 175. HCL nr. 174 din 09.11.2015 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 176. HCL nr. 175 din 09.11.2015 - privind exercitarea dreptului de administrare a unor imobile
 177. HCL nr. 176 din 09.11.2015 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 178. HCL nr. 177 din 09.11.2015 - privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 179. HCL nr. 178 din 09.11.2015 - privind aprobarea unei asocieri a municipiului ROMAN în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
 180. HCL nr. 179 din 09.11.2015 - privind modificarea HCL nr. 135/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 181. HCL nr. 180 din 09.11.2015 - privind modificarea HCL nr. 121/2014 privind la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 182. HCL nr. 181 din 09.11.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 161/12.10.2015
 183. HCL nr. 182 din 09.11.2015 - privind modificarea şi completarea HCL 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfasurarea activitaţilor comerciale şi de prestari servicii în mun. Roman
 184. HCL nr. 183 din 09.11.2015 - privind modificarea şi completarea HCL 114/2009 privind stabilirea destinației locuințelor situate în strada Fabricii
 185. HCL nr. 184 din 09.11.2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local subordonate pentru anul 2016
 186. HCL nr. 185 din 26.11.2015 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 187. HCL nr. 186 din 26.11.2015 - privind aprobarea vânzării unor terenuri
 188. HCL nr. 187 din 26.11.2015 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 189. HCL nr. 188 din 26.11.2015 - privind aprobarea casării şi demolării unor imobile
 190. HCL nr. 189 din 26.11.2015 - privind aprobarea întocmirii Studiului de amenajament pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Roman
 191. HCL nr. 190 din 26.11.2015 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a municipiului Roman
 192. HCL nr. 191 din 26.11.2015 - privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ
 193. HCL nr. 192 din 26.11.2015 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Roman pentru anul școlar 2016-2017
 194. HCL nr. 193 din 26.11.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 195. HCL nr. 194 din 26.11.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare
 196. HCL nr. 195 din 26.11.2015 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 197. HCL nr. 196 din 26.11.2015 - privind aprobarea prelungirii unui contract
 198. HCL nr. 197 din 26.11.2015 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiții, studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții finanțate din veniturile proprii la Spitalul municipal de Urgență Roman
 199. HCL nr. 198 din 26.11.2015 - privind modificarea H.C.L. 172/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 200. HCL nr. 199 din 26.11.2015 - privind modificarea H.C.L. 174/09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 201. HCL nr. 200 din 26.11.2015 - privind aplicarea prevederilor O.U.G. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 202. HCL nr. 201 din 26.11.2015 - la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unor apartamente
 203. HCL nr. 202 din 09.12.2015 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a arifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"
 204. HCL nr. 203 din 09.12.2015 - privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2015, a listei de investiții şi a listei de studii şi proiecte finanțate din bugetul local
 205. HCL nr. 204 din 09.12.2015 - privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Fundația "Episcop Melchisedec" Roman
 206. HCL nr. 205 din 18.12.2015 - privind alocarea unor fonduri din bugetul local
 207. HCL nr. 206 din 18.12.2015 - privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun "Sistem de management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ"
 208. HCL nr. 207 din 18.12.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 14/13.01.2011 privind aprobarea documentaţiei pentru închirierea spaţiilor aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor
 209. HCL nr. 208 din 18.12.2015 - privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, denumită „Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman”
 210. HCL nr. 209 din 18.12.2015 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi ale serviciilor publice subordonate
 211. HCL nr. 210 din 18.12.2015 - privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 212. HCL nr. 211 din 18.12.2015 - privind rectificare a bugetului local consolidat şi a listei de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, pe anul 2015
 213. HCL nr. 212 din 18.12.2015 - privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru unele autoturisme
 214. HCL nr. 213 din 18.12.2015 - privind aprobarea includerii în bugetul local pe 2016 a sumei necesară finalizării proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLEGIULUI NAŢIONAL "ROMAN - VODĂ" - CORP B, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE" - SMIS 53781
 215. HCL nr. 214 din 18.12.2015 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și a actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 82/2015
 216. HCL nr. 215 din 18.12.2015 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 217. HCL nr. 216 din 18.12.2015 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii
 218. HCL nr. 217 din 18.12.2015 - privind modificarea H.C.L. nr. 172/19.12.2014 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman
 219. HCL nr. 218 din 18.12.2015 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii la S.M.U. Roman
 220. HCL nr. 219 din 18.12.2015 - privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
Sari la conținut