Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
25.6 C
Roman
19 iunie 2024

H.C.L. – 2017

Hotărâri ale Consiliului Local - 2017

Informare privind încetarea înainte de termen a mandatului de Primar al Municipiului Roman

 1. HCL nr. 01 din 05.01.2017 - privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru exerciţiul bugetar 2016
 2. HCL nr. 02 din 26.01.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 3. HCL nr. 03 din 26.01.2017 - privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local
 4. HCL nr. 04 din 26.01.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 145/2016 privind modificarea componenței unor comisii
 5. HCL nr. 05 din 26.01.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 132/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 6. HCL nr. 06 din 26.01.2017 - privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
 7. HCL nr. 07 din 26.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente
 8. HCL nr. 08 din 26.01.2017 - privind înfiinţarea serviciilor sociale acordate şi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 9. HCL nr. 09 din 26.01.2017 - privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice cazate în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice - Casa Bunicilor din Municipiul Roman
 10. HCL nr. 10 din 26.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi aprobarea acordării concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Roman, serviciile publice subordonate şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 11. HCL nr. 11 din 26.01.2017 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 12. HCL nr. 12 din 26.01.2017 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 238 din 17.11.2016 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea Proiectelor „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN” în perioada 17.12.2016-07.01.2017 și „PATINOARUL” în perioada 17.12.2016 - 28.02.2017
 13. HCL nr. 13 din 26.01.2017 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
 14. HCL nr. 14 din 26.01.2017 - privind numirea ca agent de inundații a Şefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
 15. HCL nr. 15 din 26.01.2017 - privind aprobarea modificării, prin act adițional, a unui contract de concesiune
 16. HCL nr. 16 din 26.01.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare sens giratoriu la intersectia DN2(E85) cu strada Plopilor, Municipiul Roman”
 17. HCL nr. 17 din 26.01.2017 - privind aprobarea cofinanţării pentru sumele propuse a fi alocate din Bugetul Ministerului Sănătăţii pentru S.M.U. Roman în anul 2017
 18. HCL nr. 18 din 09.02.2017 - privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2017-2018
 19. HCL nr. 19 din 09.02.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 20. HCL nr. 20 din 09.02.2017 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 cu privire la reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 21. HCL nr. 21 din 09.02.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 22. HCL nr. 22 din 09.02.2017 - privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Roman pentru realizarea obiectivului de investiții: „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2 (E85) cu str. Plopilor, Roman, judeţul Neamț”
 23. HCL nr. 23 din 09.02.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul: „Modernizare ansamblu de străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniţei, Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 24. HCL nr. 24 din 09.02.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie: „Canalizare menajeră str. N. Bălcescu şi I.L. Caragiale şi canalizare pluvială str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crişan şi I.L. Caragiale din Municipiul Roman, judeţul Neamţ”
 25. HCL nr. 25 din 28.02.2017 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 26. HCL nr. 26 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi
 27. HCL nr. 27 din 28.02.2017 - privind aprobarea aplicării UAT Municipiul Roman la cererea de proiecte lansată de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/2017
 28. HCL nr. 28 din 28.02.2017 - privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE)
 29. HCL nr. 29 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 177/09.11.2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 30. HCL nr. 30 din 28.02.2017 - privind punerea la dispoziție a două spații medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
 31. HCL nr. 31 din 28.02.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman
 32. HCL nr. 32 din 28.02.2017 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 33. HCL nr. 33 din 28.02.2017 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 34. HCL nr. 34 din 28.02.2017 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 35. HCL nr. 35 din 28.02.2017 - privind completarea inventarului terenurilor ce se pun la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 în vederea compensării
 36. HCL nr. 36 din 28.02.2017 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 37. HCL nr. 37 din 28.02.2017 - privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere
 38. HCL nr. 38 din 28.02.2017 - privind modificarea Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin H.C.L. nr. 118/2009
 39. HCL nr. 39 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 3/13.01.2011 privind aprobarea închirierii terenurilor agricole
 40. HCL nr. 40 din 28.02.2017 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 229/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017
 41. HCL nr. 41 din 28.02.2017 - privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune
 42. HCL nr. 42 din 28.02.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 43. HCL nr. 43 din 28.02.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 21 din 28.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Roman
 44. HCL nr. 44 din 28.02.2017 - privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C. DEDEMAN S.R.L.
 45. HCL nr. 45 din 10.03.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 46. HCL nr. 46 din 10.03.2017 - privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop
 47. HCL nr. 47 din 10.03.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman»
 48. HCL nr. 48 din 10.03.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție «Consolidarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman»
 49. HCL nr. 49 din 10.03.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 50. HCL nr. 50 din 10.03.2017 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 51. HCL nr. 51 din 23.03.2017 - privind aprobarea participării UAT Municipiul Roman în parteneriat cu Fundația TERRA ”MILENIUL III” la proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă–Cererea de proiecte CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
 52. HCL nr. 52 din 30.03.2017 - privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 30/28.02.2017
 53. HCL nr. 53 din 30.03.2017 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
 54. HCL nr. 54 din 30.03.2017 - privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman
 55. HCL nr. 55 din 30.03.2017 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 56. HCL nr. 56 din 30.03.2017 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman
 57. HCL nr. 57 din 30.03.2017 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 58. HCL nr. 58 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 59. HCL nr. 59 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 25/25.03.2004 privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții
 60. HCL nr. 60 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 61. HCL nr. 61 din 30.03.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor proprietate privată a Municipiului Roman
 62. HCL nr. 62 din 30.03.2017 - privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016
 63. HCL nr. 63 din 30.03.2017 - privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
 64. HCL nr. 64 din 30.03.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 65. HCL nr. 65 din 30.03.2017 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman
 66. HCL nr. 66 din 30.03.2017 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 67. HCL nr. 67 din 30.03.2017 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 68. HCL nr. 68 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 69. HCL nr. 69 din 30.03.2017 - privind înfiinţarea Serviciului Public „Grădina Zoologică Roman” şi reglementarea activităţii acestui serviciu
 70. HCL nr. 70 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 103/31.07.2014 privind circulaţia autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi, cu cursanţi, pe raza Municipiului Roman
 71. HCL nr. 71 din 30.03.2017 - privind aprobarea vânzării unui teren
 72. HCL nr. 72 din 30.03.2017 - privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005
 73. HCL nr. 73 din 30.03.2017 - privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale si similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman
 74. HCL nr. 74 din 30.03.2017 - privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 75. HCL nr. 75 din 30.03.2017 - privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 219 din 19.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 76. HCL nr. 76 din 30.03.2017 - privind aprobarea organizării FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman
 77. HCL nr. 77 din 30.03.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 78. HCL nr. 78 din 30.03.2017 - privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri
 79. HCL nr. 79 din 30.03.2017 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman
 80. HCL nr. 80 din 30.03.2017 - privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2017, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani
 81. HCL nr. 81 din 13.04.2017 - privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2017
 82. HCL nr. 82 din 13.04.2017 - privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
 83. HCL nr. 83 din 13.04.2017 - privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 84. HCL nr. 84 din 13.04.2017 - privind aprobarea închirierii unui teren
 85. HCL nr. 85 din 13.04.2017 - privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L. în scopul realizării sensului giratoriu la intersecția bd. Nicolae Bălcescu cu Artera Roman Vest
 86. HCL nr. 86 din 13.04.2017 - privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 254/22.12.2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 87. HCL nr. 87 din 13.04.2017 - privind modificarea bugetului local pe anul 2017
 88. HCL nr. 88 din 13.04.2017 - privind aprobarea închirieii unor căsuțe cu destinația de spaţiu comercial din incinta Complexului Sportiv şi de Agrement „MOLDOVA”
 89. HCL nr. 89 din 13.04.2017 - privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
 90. HCL nr. 90 din 13.04.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 91. HCL nr. 91 din 28.04.2017 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 92. HCL nr. 92 din 28.04.2017 - privind validarea unui mandat de consilier
 93. HCL nr. 93 din 28.04.2017 - privind modificarea componenţei unor comisii
 94. HCL nr. 94 din 28.04.2017 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016
 95. HCL nr. 95 din 28.04.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 96. HCL nr. 96 din 28.04.2017 - privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman
 97. HCL nr. 97 din 28.04.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 98. HCL nr. 98 din 28.04.2017 - privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2016
 99. HCL nr. 99 din 28.04.2017 - privind încheierea unui acord de asociere
 100. HCL nr. 100 din 28.04.2017 - privind rectificarea bugetului local și aprobarea listei de investiții la Direcția de Asistenţă Socială Roman pe anul 2017
 101. HCL nr. 101 din 28.04.2017 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 102. HCL nr. 102 din 18.05.2017 - privind mandatarea d-rei Sorina Monac în vederea negocierii şi semnării Contractului Colectiv de Munca şi ale actelor adiţionale la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Roman
 103. HCL nr. 103 din 18.05.2017 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a municipiului Roman, pentru perioada 2017-2022
 104. HCL nr. 104 din 18.05.2017 - privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 20 din 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman
 105. HCL nr. 105 din 18.05.2017 - privind aprobarea alipirii unor terenuri
 106. HCL nr. 106 din 18.05.2017 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 107. HCL nr. 107 din 18.05.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 108. HCL nr. 108 din 18.05.2017 - privind completarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar Obor Roman
 109. HCL nr. 109 din 18.05.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 110. HCL nr. 110 din 18.05.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman
 111. HCL nr. 111 din 18.05.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 112. HCL nr. 112 din 18.05.2017 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 113. HCL nr. 113 din 18.05.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 94/28.04.2017 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2016
 114. HCL nr. 114 din 18.05.2017 - privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor A.N.L. pentru titularii de contracte de închiriere
 115. HCL nr. 115 din 18.05.2017 - privind completarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman
 116. HCL nr. 116 din 29.05.2017 - privind aprobarea concesionării unui teren
 117. HCL nr. 117 din 29.05.2017 - privind rectificarea bugetului local și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 118. HCL nr. 118 din 23.06.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 119. HCL nr. 119 din 23.06.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 120. HCL nr. 120 din 23.06.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PROIECT: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora" Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1
 121. HCL nr. 121 din 23.06.2017 - privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 122. HCL nr. 122 din 23.06.2017 - privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2017”, în perioada 28.07.2017 - 06.08.2017
 123. HCL nr. 123 din 23.06.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 124. HCL nr. 124 din 23.06.2017 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru perioada 2017-2027
 125. HCL nr. 125 din 23.06.2017 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
 126. HCL nr. 126 din 29.06.2017 - privind alegerea Viceprimarului Municipiului Roman
 127. HCL nr. 127 din 07.07.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul: "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condițiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 128. HCL nr. 128 din 07.07.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT "Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi condiţiilor de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora"
 129. HCL nr. 129 din 07.07.2017 - la proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de operator
 130. HCL nr. 130 din 07.07.2017 - rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 131. HCL nr. 131 din 14.07.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman"; Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann
 132. HCL nr. 132 din 25.07.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din municipiul Roman"; Componenta 8 - bloc 33, strada Anton Pann
 133. HCL nr. 133 din 31.07.2017 - privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
 134. HCL nr. 134 din 31.07.2017 - privind validarea unui mandat de consilier
 135. HCL nr. 135 din 31.07.2017 - privind modificarea componenţei unei comisii
 136. HCL nr. 136 din 31.07.2017 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 137. HCL nr. 137 din 31.07.2017 - privind majorarea tarifelor pentru concesionari si servicii funerare practicate in cimitirul Eternitatea
 138. HCL nr. 138 din 31.07.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 147 şi 148 din 26.07.2016
 139. HCL nr. 139 din 31.07.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 140. HCL nr. 140 din 31.07.2017 - privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale
 141. HCL nr. 141 din 31.07.2017 - privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri
 142. HCL nr. 142 din 31.07.2017 - privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren
 143. HCL nr. 143 din 31.07.2017 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 144. HCL nr. 144 din 31.07.2017 - privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război
 145. HCL nr. 145 din 31.07.2017 - privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport
 146. HCL nr. 146 din 31.07.2017 - privind aprobarea nomenclatorului stadal al municipiului Roman
 147. HCL nr. 147 din 31.07.2017 - privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical
 148. HCL nr. 148 din 31.07.2017 - privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
 149. HCL nr. 149 din 31.07.2017 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 150. HCL nr. 150 din 31.07.2017 - privind modificarea tarifului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale şi similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman
 151. HCL nr. 151 din 31.07.2017 - privind soluționarea unei contestații
 152. HCL nr. 152 din 31.07.2017 - privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 153. HCL nr. 153 din 31.07.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 154. HCL nr. 154 din 31.07.2017 - privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și pe anul 2017
 155. HCL nr. 155 din 31.07.2017 - privind aprobarea închirierii unui imobil
 156. HCL nr. 156 din 31.07.2017 - privind plata unor despăgubiri
 157. HCL nr. 157 din 31.07.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 158. HCL nr. 158 din 31.07.2017 - privind aprobarea vânzării unor autoturisme
 159. HCL nr. 159 din 31.07.2017 - privind aprobarea unei staţii de transport rutier public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 160. HCL nr. 160 din 31.07.2017 - privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului , serviciile publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local
 161. HCL nr. 161 din 31.07.2017 - privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2017, conform prevederilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general
 162. HCL nr. 162 din 31.07.2017 - privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 163. HCL nr. 163 din 10.08.2017 - privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare şi a listei de investiţii a D.A.P.B.O. Roman pe anul 2017
 164. HCL nr. 164 din 10.08.2017 - privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
 165. HCL nr. 165 din 24.08.2017 - PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 25.07.2017 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA DALI) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN", COMPONENTA 8 - BLOC 33, STRADA ANTON PANN
 166. HCL nr. 166 din 30.08.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 167. HCL nr. 167 din 30.08.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 168. HCL nr. 168 din 30.08.2017 - privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 169. HCL nr. 169 din 30.08.2017 - privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația Română pentru Reciclare – RoRec
 170. HCL nr. 170 din 30.08.2017 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 171. HCL nr. 171 din 30.08.2017 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 172. HCL nr. 172 din 30.08.2017 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 173. HCL nr. 173 din 30.08.2017 - privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 174. HCL nr. 174 din 30.08.2017 - privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman
 175. HCL nr. 175 din 30.08.2017 - privind plata unor despăgubiri
 176. HCL nr. 176 din 30.08.2017 - privind aprobarea asigurării unui transport gratuit
 177. HCL nr. 177 din 30.08.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 178. HCL nr. 178 din 30.08.2017 - privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
 179. HCL nr. 179 din 30.08.2017 - privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical
 180. HCL nr. 180 din 30.08.2017 - privind darea în administrare a bunurilor imobile
 181. HCL nr. 181 din 30.08.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman
 182. HCL nr. 182 din 30.08.2017 - privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Roman
 183. HCL nr. 183 din 30.08.2017 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 184. HCL nr. 184 din 30.08.2017 - privind preluarea în concesiune a unor terenuri
 185. HCL nr. 185 din 08.09.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 186. HCL nr. 186 din 08.09.2017 - privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile
 187. HCL nr. 187 din 22.09.2017 - privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017
 188. HCL nr. 188 din 28.09.2017 - privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcţionare ale serviciilor sociale Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Casa Copiilor” şi Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţie de risc „Casa Fluturaşilor”
 189. HCL nr. 189 din 28.09.2017 - privind aprobarea Contractului Colectiv de Munca al personalului contractual din cadrul D.A.S Roman
 190. HCL nr. 190 din 28.09.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 37/02.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență
 191. HCL nr. 191 din 28.09.2017 - privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri
 192. HCL nr. 192 din 28.09.2017 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a unei suprafeţe de teren
 193. HCL nr. 193 din 28.09.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
 194. HCL nr. 194 din 28.09.2017 - privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri
 195. HCL nr. 195 din 28.09.2017 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 196. HCL nr. 196 din 28.09.2017 - privind aprobarea cumpărării unor imobile
 197. HCL nr. 197 din 28.09.2017 - privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri
 198. HCL nr. 198 din 28.09.2017 - privind soluționarea unei contestații
 199. HCL nr. 199 din 28.09.2017 - privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația “O șansă pentru fiecare”
 200. HCL nr. 200 din 28.09.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 201. HCL nr. 201 din 28.09.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 202. HCL nr. 202 din 28.09.2017 - privind vânzarea unui autoturism
 203. HCL nr. 203 din 28.09.2017 - privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare, pe anul 2017
 204. HCL nr. 204 din 28.09.2017 - privind aprobarea vânzării unor autospeciale
 205. HCL nr. 205 din 28.09.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 206. HCL nr. 206 din 28.09.2017 - privind aprobarea listei cu obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din împrumut
 207. HCL nr. 207 din 28.09.2017 - privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local
 208. HCL nr. 208 din 28.09.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 259/2016 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 209. HCL nr. 209 din 28.09.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 210. HCL nr. 210 din 28.09.2017 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea TÂRGULUI Magia Toamnei, din perioada 12-15 OCTOMBRIE 2017, în Piața Roman-Vodă
 211. HCL nr. 211 din 28.09.2017 - privind completarea H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcţia/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman
 212. HCL nr. 212 din 03.10.2017 - de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (FAZA DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Multicultural “Unirea” al municipiului Roman”
 213. HCL nr. 213 din 03.10.2017 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: "Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28”
 214. HCL nr. 214 din 03.10.2017 - privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009
 215. HCL nr. 215 din 03.10.2017 - privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu și I.L. Caragiale, și Canalizare pluviala str. N. Bălcescu, A. Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 216. HCL nr. 216 din 03.10.2017 - privind abrogarea unei hotărâri
 217. HCL nr. 217 din 09.10.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 218. HCL nr. 218 din 09.10.2017 - privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Roman la obiectivul de investiții: „Canalizare menajera str. N. Balcescu si I.L. Caragiale, si Canalizare pluviala str. N. Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamț”
 219. HCL nr. 219 din 09.10.2017 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 220. HCL nr. 220 din 12.10.2017 - de aprobare a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”
 221. HCL nr. 221 din 12.10.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 222. HCL nr. 222 din 18.10.2017 - privind achiziționarea unui imobil
 223. HCL nr. 223 din 18.10.2017 - privind încheierea unui Acord de asociere
 224. HCL nr. 224 din 18.10.2017 - privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 225. HCL nr. 225 din 31.10.2017 - privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman
 226. HCL nr. 226 din 31.10.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 227. HCL nr. 227 din 31.10.2017 - privind aprobarea concesionării unor terenuri
 228. HCL nr. 228 din 31.10.2017 - privind aprobarea vânzării unor imobile
 229. HCL nr. 229 din 31.10.2017 - privind aprobarea dezmembrării unui teren
 230. HCL nr. 230 din 31.10.2017 - privind stabilirea destinaţiei locuinţelor situate în str. Fabricii
 231. HCL nr. 231 din 31.10.2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman, serviciile publice de interes local subordonate fără personalitate juridică şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Roman pentru anul 2018
 232. HCL nr. 232 din 31.10.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 254/2016 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
 233. HCL nr. 233 din 31.10.2017 - privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament
 234. HCL nr. 234 din 31.10.2017 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 235. HCL nr. 235 din 31.10.2017 - privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 236. HCL nr. 236 din 31.10.2017 - privind încheierea unui Acord de parteneriat
 237. HCL nr. 237 din 31.10.2017 - privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 1 decembrie 2017–28 februarie 2018
 238. HCL nr. 238 din 31.10.2017 - privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei obiectivelor de investitii a S.M.U.R. Roman și D.A.S. pe anul 2017
 239. HCL nr. 239 din 31.10.2017 - la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale
 240. HCL nr. 240 din 31.10.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman
 241. HCL nr. 241 din 31.10.2017 - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat
 242. HCL nr. 242 din 31.10.2017 - privind aprobarea consumului total anual de carburant pentru unele autoturisme
 243. HCL nr. 243 din 07.11.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 244. HCL nr. 244 din 07.11.2017 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
 245. HCL nr. 245 din 13.11.2017 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 246. HCL nr. 246 din 13.11.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 247. HCL nr. 247 din 28.11.2017 - pentru modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 234/31.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 248. HCL nr. 248 din 28.11.2017 - privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 58/30.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
 249. HCL nr. 249 din 28.11.2017 - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
 250. HCL nr. 250 din 28.11.2017 - privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea activităților specifice lunii decembrie
 251. HCL nr. 251 din 28.11.2017 - privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare
 252. HCL nr. 252 din 28.11.2017 - privind aprobarea dezmembrării unor terenuri
 253. HCL nr. 253 din 28.11.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și cladirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 254. HCL nr. 254 din 28.11.2017 - privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman
 255. HCL nr. 255 din 28.11.2017 - pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare.
 256. HCL nr. 256 din 28.11.2017 - aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România ce revine Municipiului Roman pentru anul 2018
 257. HCL nr. 257 din 28.11.2017 - privind respingerea unei cereri de cumpărare a unei locuințe
 258. HCL nr. 258 din 28.11.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII CENTRULUI MULTICULTURAL “UNIREA”AL MUNICIPIULUI ROMAN”
 259. HCL nr. 259 din 28.11.2017 - privind rectificarea bugetului local consolidat , a listelor de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 260. HCL nr. 260 din 04.12.2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 261. HCL nr. 261 din 04.12.2017 - HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA D.A.L.I.) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”
 262. HCL nr. 262 din 04.12.2017 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Neamț
 263. HCL nr. 263 din 12.12.2017 - privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local
 264. HCL nr. 264 din 12.12.2017 - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială Neamț și darea în administrare a unor terenuri
 265. HCL nr. 265 din 12.12.2017 - privind rectificarea bugetului local consolidat, a listelor de investiții și a listei de studii și proiecte finantate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 266. HCL nr. 266 din 21.12.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Adăpost de Noapte ”Casa Speranței” aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman
 267. HCL nr. 267 din 21.12.2017 - privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
 268. HCL nr. 268 din 21.12.2017 - privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
 269. HCL nr. 269 din 21.12.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman
 270. HCL nr. 270 din 21.12.2017 - privind respingerea unei solicitări
 271. HCL nr. 271 din 21.12.2017 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii
 272. HCL nr. 272 din 21.12.2017 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
 273. HCL nr. 273 din 21.12.2017 - privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilui Roman
 274. HCL nr. 274 din 21.12.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local
 275. HCL nr. 275 din 21.12.2017 - privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor si cladirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
 276. HCL nr. 276 din 21.12.2017 - privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri
 277. HCL nr. 277 din 21.12.2017 - privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului , serviciile publice din subordinea municipiului Roman şi aparatul de lucru al Consiliului Local pentru anul 2018
 278. HCL nr. 278 din 21.12.2017 - privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul colectiv de muncă nr. 19750/28.10.2016 al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 279. HCL nr. 279 din 21.12.2017 - privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 19749/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului de lucru al consiliului local şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică
 280. HCL nr. 280 din 21.12.2017 - privind alocarea unei sume din bugetul local
 281. HCL nr. 281 din 21.12.2017 - privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul Colectiv de muncă nr. 818/28.10.2016 al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor Roman
 282. HCL nr. 282 din 21.12.2017 - privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”
 283. HCL nr. 283 din 21.12.2017 - privind gestiunea Serviciului Public „Reparatia si intretinerea străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier” din Municipiul Roman
 284. HCL nr. 284 din 21.12.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman
 285. HCL nr. 285 din 21.12.2017 - Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2017
 286. HCL nr. 286 din 21.12.2017 - privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazinului de Înot din municipiul Roman
 287. HCL nr. 287 din 21.12.2017 - pentru modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman
 288. HCL nr. 288 din 21.12.2017 - privind modificarea H.C.L. 234/31.10.2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018
 289. HCL nr. 289 din 21.12.2017 - privind rectificarea bugetului local consolidat , a listei de investiții finantate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017
 290. HCL nr. 290 din 28.12.2017 - privind aprobarea vânzării unui teren
Sari la conținut