asd
37.3 C
Roman
16 iulie 2024

H.C.L. – 2006

H.C.L. - 2006

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2006

 1. HCL 01 din 19.01.2006
  Privind modificarea H.C.L. nr. 80 /2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
 2. HCL 02 din 19.01.2006
  Privind aprobarea tarifelor pentru concesionari, servicii si taxe funerare practicate în cimitirul "Eternitatea" Roman
 3. HCL 03 din 19.01.2006
  Privind acordarea indemnizatiei de dispozitiv


 4. HCL 04 din 19.01.2006
  Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2006
 5. HCL 05 din 19.01.2006
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 6. HCL 06 din 19.01.2006
  Privind aprobarea textului unui raspuns cu privire la restructurarea S.C. GOSCOM S. A. ROMAN
 7. HCL 07 din 19.01.2006
  Privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN
 8. HCL 08 din 26.01.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 9. HCL 09 din 26.01.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 10. HCL 10 din 26.01.2006
  Privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 111 din 16.12.2004 referitor la aprobarea cuantumului taxei pentru utilizarea Salii Polivalente din municipiul Roman

 11. HCL 11 din 26.01.2006
  Privind aprobarea schimbarii destinatiei unui imobil


 12. HCL 12 din 26.01.2006
  Privind conferirea unui titlu de "Cetatean de Onoare al Municipiului Roman"

 13. HCL 13 din 26.01.2006
  Privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 7/19.01.2006 referitor la aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN


 14. HCL 14 din 23.02.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 15. HCL 15 din 23.02.2006
  Privind aprobarea amplasarii unor obiective de productie si prestari servicii pe platforma NORD

 16. HCL 16 din 23.02.2006
  Privind aprobarea unui plan urbanistic


 17. HCL 17 din 23.02.2006
  Privind aprobarea transmiterii gratuite a unor terenuri în administrarea Agentiei pentru protectia mediului Neamt


 18. HCL 18 din 23.02.2006
  Privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 111 din 16.12.2004 referitor la aprobarea cuantumului taxei pentru utilizarea Salii Polivalente din municipiul Roman

 19. HCL 19 din 23.02.2006
  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare a municipiul Roman
 20. HCL 20 din 23.02.2006
  Privind concesionarea activitatilor Serviciului Public de Salubritate

 21. HCL 21 din 23.02.2006
  Privind aprobarea trecerii în administrarea directa a Consiliului Local Roman si vânzarii unui spatiu Filialei PNL Roman

 22. HCL 22 din 23.02.2006
  Privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. TERMLOC S.A. Roman

 23. HCL 23 din 23.02.2006
  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru construirea a 40 apartamente - locuinte pentru tineret – în str. Anton Pann, nr. 30B


 24. HCL 24 din 23.02.2006
  Privind transmiterea catre ANL a unui teren situat în str.Anton Pann, nr. 30B

 25. HCL 25 din 23.02.2006
  Privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local în dosarul 26/CF/2006, aflat pe rolul Tribunalului Neamt


 26. HCL 26 din 23.02.2006
  Privind aprobarea nomenclatorului documentelor de arhiva


 27. HCL 27 din 23.02.2006
  Privind aprobarea vânzarii unor terenuri

 28. HCL 28 din 23.02.2006
  Privind aprobarea angajarii Cabinetului Individual de avocatura „Stanciu Nicusor Cristian”, în vederea dobândirii bunurilor donate Municipiului Roman de catre Printul Cantacuzino Pascanu


 29. HCL 29 din 31.03.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 30. HCL 30 din 31.03.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 31. HCL 31 din 31.03.2006
  Privind modificarea si completarea HCL 49/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim taxi si HCL 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului de atribuire a autorizatiilor taxi


 32. HCL 32 din 31.03.2006
  Privind modificarea HCL nr. 73 din 26.08.2004 privind aprobarea repartizarii locuintelor pentru tineret destinate închirierii


 33. HCL 33 din 31.03.2006
  Privind modificarea HCL nr. 51/26.05.2005 privind aprobarea concesionarii serviciilor regulate de transport public local de calatori
  1. Anexa nr. 1
  2. Anexa nr. 2

 34. HCL 34 din 31.03.2006
  Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinta si în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii si a punctajelor aferente
 35. HCL 35 din 31.03.2006
  Privind modificarea H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospodarire comunala
 36. HCL 36 din 31.03.2006
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 37. HCL 37 din 31.03.2006
  Privind avizarea pretului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman, la unitatile scolare din municipiul Roman
 38. HCL 38 din 31.03.2006
  Privind modificarea bugetului local
 39. HCL 39 din 31.03.2006
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionarii
  activitatii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învatamânt din municipiul Roman


 40. HCL 40 din 31.03.2006
  Privind aprobarea organizarii campionatului de fotbal în sala – editia 2006
 41. HCL 41 din 31.03.2006
  Privind aprobarea trecerii în administrarea directa a Consiliului Local Roman si vânzarii unui spatiu Partidului Democrat – Filiala Roman


 42. HCL 42 din 10.04.2006
  Privind aprobarea încheierii contractului de finantare în vederea realizarii “Planului de modernizare a Parcului Municipal Roman”
 43. HCL 43 din 08.05.2006
  Privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în functie a unor directori si directori adjuncti la unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Roman

 44. HCL 44 din 08.05.2006
  Privind modificarea H.C.L. nr. 25/23.02.2006 privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local în dosarul 26/CF/2006, aflat pe rolul Tribunalului Neamt


 45. HCL 45 din 08.05.2006
  Privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local nr.106/14.11.2005

 46. HCL 46 din 08.05.2006
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 47. HCL 47 din 25.05.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 48. HCL 48 din 25.05.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 49. HCL 49 din 25.05.2006
  Privind modificarea bugetului local
 50. HCL 50 din 25.05.2006
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 51. HCL 51 din 25.05.2006
  Privind aprobarea preturilor pentru apa potabila si apa uzata practicate de catre
  S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN

 52. HCL 52 din 25.05.2006
  Privind aprobarea unor tarife


 53. HCL 53 din 25.05.2006
  Privind închiderea Parcului Zoologic din municipiul Roman


 54. HCL 54 din 25.05.2006
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 55. HCL 55 din 25.05.2006
  Privind aprobarea efectuarii unui împrumut bancar


 56. HCL 56 din 25.05.2006
  Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a unor imobile
  revendicate în temeiul Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv
  de catre stat în perioada 1945-1989
 57. HCL 57 din 25.05.2006
  Privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local nr.106/14.11.2005

 58. HCL 58 din 02.06.2006
  Privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat


 59. HCL 59 din 13.06.2006
  Privind aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local nr. 106/14.11.2005

 60. HCL 60 din 13.06.2006
  Privind modificarea bugetului local
 61. HCL 61 din 19.06.2006
  Privind constarea încetarii de drept a unui mandat de consilier


 62. HCL 62 din 19.06.2006
  Privind validarea unui mandat de consilier


 63. HCL 63 din 26.06.2006
  Privind trecerea bunurilor proprietate publica ale Municipiului Roman, din administrarea
  S.C TERMLOC S.A. Roman, în faliment, în administrarea S.C. ACVBASERV S.R.L. Roman

 64. HCL 64 din 26.06.2006
  Privind aprobarea mutarii sectiei PSIHIATRIE a Spitalului municipal Roman


 65. HCL 65 din 29.06.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 66. HCL 66 din 29.06.2006
  Privind aprobarea închirierii unui imobil catre Agentia de Plati si Interventie în Agricultura Neamt


 67. HCL 67 din 29.06.2006
  Privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în functie a unui director adjunct


 68. HCL 68 din 29.06.2006
  Privind aprobarea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta
 69. HCL 69 din 29.06.2006
  Privind modificarea si completarea HCL 49/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind
  transportul în regim taxi


 70. HCL 70 din 29.06.2006
  Privind numirea a doi reprezentanti în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal Roman

 71. HCL 71 din 29.06.2006
  Privind modificarea bugetului local
 72. HCL 72 din 29.06.2006
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 73. HCL 73 din 27.07.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 74. HCL 74 din 27.07.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 75. HCL 75 din 27.07.2006
  Privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri


 76. HCL 76 din 27.07.2006
  Privind modificarea HCL nr. 66 din 29.06.2006 privind aprobarea închirierii unui imobil catre
  Agentia de Plati si Interventie în Agricultura Neamt


 77. HCL 77 din 27.07.2006
  Privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în functie a unor directori adjuncti


 78. HCL 78 din 27.07.2006
  Privind aprobarea listei spatiilor proprietatea privata a municipiului Roman ce pot fi vândute, potrivit prevederilor Legii nr.236 din 09.06.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 110/2005 si desemnarea reprezentantilor consiliului local în comisia de vânzare a spatiilor medicale
 79. HCL 79 din 27.07.2006
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 80. HCL 80 din 27.07.2006
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 81. HCL 81 din 27.07.2006
  Privind modificarea bugetului local

 82. HCL 82 din 28.09.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 83. HCL 83 din 28.09.2006
  Privind aprobarea închirierii unor locatii pentru publicitate


 84. HCL 84 din 28.09.2006
  Privind aprobarea solicitarii transmiterii unor bunuri din domeniul public al judetului Neamt
  în domeniul public al municipiului Roman

 85. HCL 85 din 28.09.2006
  Privind modificarea HCL nr. 52/2003 privind aprobarea functiilor publice, statului de functii si
  numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciilor publice
  de interes local
 86. HCL 86 din 28.09.2006
  Privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumelor necesare pentru
  acoperirea cheltuielilor Asociatiei „Roman 2000”


 87. HCL 87 din 28.09.2006
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 88. HCL 88 din 28.09.2006
  Privind aprobarea unei taxe speciale

 89. HCL 89 din 28.09.2006
  Privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului pentru concesionarea
  prin licitatie publica a Serviciului Public de Salubritate
 90. HCL 90 din 28.09.2006
  Privind aprobarea alocarii din bugetul local, pentru anul 2007, a fondurilor necesare
  asigurarii pazei centralelor termice date în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman


 91. HCL 91 din 28.09.2006
  Pentru stabilirea unor masuri privind activitatea Asociatiilor de proprietari din municipiul Roman

 92. HCL 92 din 05.10.2006
  Privind modificarea bugetului local si utilizarea unei sume din fondul de rulment
 93. HCL 93 din 05.10.2006
  Privind aprobarea pretului local de facturare a energiei termice furnizata populatiei
  în sistem centralizat în municipiul Roman


 94. HCL 94 din 05.10.2006
  Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind modernizarea strazii Anton Pann


 95. HCL 95 din 05.10.2006
  Privind modificarea H.C.L. nr. 42 din 27.04.2005 privind aprobarea darii în administrare a unor imobile

 96. HCL 96 din 05.10.2006
  Privind avizarea pretului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman,
  la unitatile scolare din municipiul Roman

   

 97. HCL 97 din 26.10.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 98. HCL 98 din 26.10.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 99. HCL 99 din 26.10.2006
  Privind modificarea bugetului local
 100.  

 101. HCL 100 din 26.10.2006
  Privind aprobarea vânzarii unor spatii cu destinatie de locuinta din municipiul Roman,
  aleea Dumbrava Rosie, nr. 1, catre actualii chiriasi
 102. HCL 101 din 26.10.2006
  Privind aprobarea cuantumurilor veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor de stricta necesitate ce depasesc cantitativ categoriile prevazute în anexa nr. 4 a H.G. 1010/2006, necesare stabilirii dreptului la ajutor social

 103. HCL 102 din 26.10.2006
  Privind modificarea H.C.L. 51/26.05.2005 privind aprobarea concesionarii serviciilor regulate
  de transport public local de calatori


 104. HCL 103 din 26.10.2006
  Privind aprobarea listei de acces si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineret
  destinate închirierii
 105.  

 106. HCL 104 din 26.10.2006
  Privind aprobarea Contractului de vânzare-cumparare a spatiilor proprietatea privata a municipiului Roman cu destinatia cabinete medicale si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical, ce urmeaza a fi vândute potrivit prevederilor Legii 236/2006 pentru aprobarea O.U.G. 110/2005
 107.  

 108. HCL 105 din 26.10.2006
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionarii
  activitatii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învatamânt din municipiul Roman

 109. HCL 106 din 26.10.2006
  Privind modificarea H.C.L. nr. 70 din 29.06.2006 privind numirea a doi reprezentanti în Consiliul Consultativ al Spitalului Municipal Roman


 110. HCL 107 din 21.11.2006
  Privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Roman în vederea participarii
  la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor S.C. TERMLOC S.A. Roman


 111. HCL 108 din 21.11.2006
  Privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN

 112. HCL 109 din 21.11.2006
  Privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Local Roman în Comisia judeteana
  privind incluziune sociala


 113. HCL 110 din 21.11.2006
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 114. HCL 111 din 21.11.2006
  Privind avizarea Proiectelor Planurilor de Scolarizare ale scolilor si liceelor din municipiul Roman
  pentru anul de învatamânt 2007-2008


 115. HCL 112 din 29.11.2006
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 116. HCL 113 din 29.11.2006
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 117. HCL 114 din 29.11.2006
  Privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri


 118. HCL 115 din 29.11.2006
  Privind aprobarea racordarii la reteaua de canalizare municipala a localitatilor Sabaoani,
  Traian, Cordun si a S.C. Romanceram S.A. Roman


 119. HCL 116 din 29.11.2006
  Privind modificarea bugetului local
 120. HCL 117 din 29.11.2006
  Privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007
 121. HCL 118 din 29.11.2006
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 122. HCL 119 din 29.11.2006
  Privind reglementarea si sanctionarea unei contraventii


 123. HCL 120 din 29.11.2006
  Privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele construite pentru tineri, destinate închirierii


 124. HCL 121 din 29.11.2006
  Privind modificarea articolului 6, litera i) al anexei la H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospodarire comunala
 125.  

 126. HCL 122 din 29.11.2006
  Privind aprobarea asocierii C.L. Roman cu Asociatia „Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera”
  în vederea realizarii proiectului pilot Siguranta Rutiera „ProSiguR”


 127. HCL 123 din 29.11.2006
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi


 128. HCL 124 din 29.11.2006
  Privind aprobarea modelului de contract de reprezentare a Consiliului Local în adunarea generala a actionarilor/asociatiilor la societatilor comerciale unde Consiliul Local este actionar/asociat unic
 129. HCL 125 din 29.11.2006
  Privind aprobarea constituirii unui fond de premiere, a criteriilor si conditiilor de utilizare a fondului de premiere a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local

 130. HCL 126 din 29.11.2006
  Privind completarea art. 1 al HCL Roman nr. 111 din 21.11.2006 privind avizarea Proiectelor Planurilor de Scolarizare ale scolilor si liceelor din municipiul Roman pentru anul de învatamânt 2007-2008.


 131. HCL 127 din 29.11.2006
  Privind aprobarea bugetului pe anul 2007 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN si aprobarea
  preturilor pentru apa potabila si apa uzata practicate de catre S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN

 132. HCL 128 din 29.11.2006
  Privind aprobarea pretului energiei termice furnizate de S.C. GEORGALA F. ROM S.R.L. Roman,
  la unitatile scolare din municipiul Roman

 133. HCL 129 din 07.12.2006
  Privind modificarea bugetului local

 

Sari la conținut