21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman

 "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman" (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) - "Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice" (Axa 4.2. - "Valorificarea resurselor...

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ...

Activitatile prevazute in cadrul proiectului, contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 al POIM, Axa prioritara 9...

Preluare Cinematograf Unirea de la R.A.D.E.F. „România Film”

Preluare Cinematograf Unirea de la R.A.D.E.F. "România Film" - conform H.C.L. nr. 19/29.01.2009

Amenajarea de spaţii verzi în municipiul Roman

 "Amenajarea de spaţii verzi în municipiul Roman" (finalizat) - Programul Naţional al Fondului de Mediu (11 părculeţe). Valoare: 400.000 lei

Depozit de deşeuri, echipamente electrice şi electronice în municipiul Roman (D.E.E.E.)

"Depozit de deşeuri, echipamente electrice şi electronice în municipiul Roman (D.E.E.E.)" (finalizat) Valoare: 327.138 lei

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman

"Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţarea de parcuri noi în municipiul Roman" (finalizat) - Programul Naţional al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, derulat prin Administraţia Fondului...

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF

Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF” Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin...

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI...

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI”, Cod Smis: 118080 (finalizat) este finanțat prin Programul...

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN

„ PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN” Cod MySMIS2014: 135378/Cod SIPOCA 795 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,...

Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman – Vodă – Corp B

Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman - Vodă - Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale, cod SMIS 53781 (finalizat, aflat în...