Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman – Vodă – Corp B

  1047

  Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional Roman – Vodă – Corp B, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale, cod SMIS 53781 (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 3 -„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”; Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

  Perioadă implementare proiect: octombrie 2014 – septembrie 2016

  Valoare proiect: 6.262.337,08 LEI

  Articolul precedentProgramul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 2018
  Articolul următorProiectul „Şcoala după Şcoală – primul pas către succesul şcolar şi profesional”