„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“
„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, str.Sucedava, bl.7A”

Municipiul Roman, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului: „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SUCEDAVA, BL.7A“.

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Obiectivul general al proiectului : Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmăreste îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Prin renovarea moderată se urmăreste economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv:
• Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice- utilizarea surselor regenerabile de energie;
• Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 14.03.2023
Data finalizării proiectului: 14.01.2026
Codul proiectului: C5-A3.1-2332
Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 2.949.158,07 lei (cu TVA)

Articolul precedentRENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundătura Duzilor, bl.1
Articolul următor15.03.2023 – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024.