ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA

  1333

  Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA”, Cod Smis: 122423 (finalizat) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Prin amenajarea parcului Jora se urmărește refuncţionalizarea suprafeței degradate neutilizate, în scopul ameliorării şi revitalizării mediului urban.

  Perioadă implementare proiect: 20 octombrie 2017 – 30 iunie 2021

  Valoare proiect: 1.917.815,18 lei

  Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

  Articolul precedent23.03.2022 – ANUNȚ DEZBATERE PUBLICA – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
  Articolul următorÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI