CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN (29.01.2020)

  1032

  CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN

  Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 124942 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea C: Iluminat public.

  Scopul proiectului: Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman, prin scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public şi scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, în scopul sprijinirii eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile.

  Perioada de implementare a proiectului: 26.02.2018– 30.06.2023

  Valoare proiect: 18.298.770,13 lei

  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro
  Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

  Articolul precedentCREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN (02.02.2021)
  Articolul următorCARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate