2.8 C
Roman
2 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Implicarea civică în dezvoltarea locală romașcană

IMPLICAREA CIVICĂ ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ROMAȘCANĂ   Codul proiectului: SIPOCA/SMIS 938/151179 Lider: Institutul pentru Politici Publice Partener: Primăria Municipiului Roman  Obiectiv general: Creșterea capacității ONG-urilor și a cetățenilor de a...

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ...

Activitatile prevazute in cadrul proiectului, contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 al POIM, Axa prioritara 9...

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN

„ PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN” Cod MySMIS2014: 135378/Cod SIPOCA 795 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,...

Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport...

Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport - Şcoala „Costache Negri” pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea...

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi...

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii „Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea...

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28 (11.09.2018)

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28”, Cod Smis: 111476 (finalizat) este finanțat prin Programul Operațional Regional...

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI...

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI”, Cod Smis: 118080 (finalizat) este finanțat prin Programul...

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI...

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA”, Cod Smis: 122423 (finalizat) este finanțat prin Programul Operațional...

07.02.2022 – Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de...

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124150 (în implementare)...

Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii...

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la...