„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul  Roman, str.Ion Ionescu de la Brad, bl.3, sc.A și sc.B”

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale
Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

 

Obiectivul general al proiectului : Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Prin intermediul componentei C5 – Valul Renovării se urmăreste îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin renovarea moderată se urmăreste economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice- utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 16.12.2023
Data  finalizării proiectului: 30.04.2026
Codul proiectului: C5-A3.1-533

 

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 1.988.209,61 lei (inclusiv TVA)

 

Articolul precedentRENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”
Articolul următorRENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundătura Duzilor, bl.1