22.8 C
Roman
7 iulie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF

Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF” Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin...

ADMINISTRAȚIE ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI

Cod MySMIS2014: 126260/ Cod SIPOCA 526 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și...

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI...

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI”, Cod Smis: 118080 (finalizat) este finanțat prin Programul...

Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!

Proiectul “Noi TOȚI vrem la ȘCOALĂ!”Cod Smis 2014+: 107980 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului: Furnizarea de programe...

Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman

 "Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman" (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) - "Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice" (Axa 4.2. - "Valorificarea resurselor...

ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI...

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA”, Cod Smis: 122423 (finalizat) este finanțat prin Programul Operațional...

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN (02.02.2021)

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 119146 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară...

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN

„ PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN” Cod MySMIS2014: 135378/Cod SIPOCA 795 Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,...

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28 (11.09.2018)

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA NR. 28”, Cod Smis: 111476 (finalizat) este finanțat prin Programul Operațional Regional...

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 122424 (finalizat) a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară...
Font Resize