21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.03.31

2021.03.31

HCL nr. 074 din 31.03.2021

privind aprobare documentație atribuire teren în concesiune prin licitație publică

HCL nr. 073 din 31.03.2021

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

HCL nr. 072 din 31.03.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ''Amenajare Cartier Locuințe unifamiliale și lotizare teren''

HCL nr. 071 din 31.03.2021

privind nominalizarea de către Consiliul local al Municipiului Roman a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Roman

HCL nr. 070 din 31.03.2021

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor sociale

HCL nr. 069 din 31.03.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa la H.C.L. nr. 171/20.11.2008 privind aprobarea propunerii de modificare și completare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

HCL nr. 068 din 31.03.2021

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL nr. 067 din 31.03.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 066 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018

HCL nr. 065 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018