2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.03.31

2021.03.31

HCL nr. 084 din 31.03.2021

privind acordarea unor facilități fiscale

HCL nr. 083 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. 70/2013

HCL nr. 082 din 31.03.2021

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare - cumpărare

HCL nr. 081 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Roman

HCL nr. 080 din 31.03.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

HCL nr. 079 din 31.03.2021

privind aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare

HCL nr. 078 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 077 din 31.03.2021

privind preluarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova în administrarea Consiliului Local Roman

HCL nr. 076 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 075 din 31.03.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren