21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2020.03.26

2020.03.26

HCL nr. 60 din 26.03.2020

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 59 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 58 din 26.03.2020

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL nr. 57 din 26.03.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 23/07.02.2020

HCL nr. 56 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020

HCL nr. 55 din 26.03.2020

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale

HCL nr. 54 din 26.03.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 53 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din municipiul Roman

HCL nr. 52 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț

HCL nr. 51 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman