21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2020.03.26

2020.03.26

HCL nr. 70 din 26.03.2020

privind aprobarea unui acord de asociere cu Federația Romana de Atletism

HCL nr. 69 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiza și solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL

HCL nr. 68 din 26.03.2020

privind respingerea plângerii prealabile formulată de CJ APASERV SA împotriva H.C.L. nr. 31/2020

HCL nr. 67 din 26.03.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de urgență Roman pe anul 2020

HCL nr. 66 din 26.03.2020

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2019

HCL nr. 65 din 26.03.2020

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

HCL nr. 64 din 26.03.2020

privind neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil

HCL nr. 63 din 26.03.2020

privind transmiterea în folosința gratuită a unor spații

HCL nr. 62 din 26.03.2020

privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații

HCL nr. 61 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman