-1.1 C
Roman
25 noiembrie 2020

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă Ședințe 2020

Ședințe 2020

P.V. din 29.09.2020

Proces verbal la ședința extraordinară din 29.09.2020 aprobat în ședința extraordinară a C.L.R. din 14.10.2020

HCL nr. 203 din 29.09.2020

privind acordarea unor facilități fiscale

HCL nr. 202 din 29.09.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999

HCL nr. 201 din 29.09.2020

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 200 din 29.09.2020

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

P.V. din 22.09.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 22.09.2020 aprobat în ședința extraordinară a C.L.R. din 29.09.2020

P.V. din 10.09.2020

Proces verbal la ședința extraordinară din 10.09.2020 aprobat în ședința ordinară din 22.09.2020

HCL nr. 199 din 22.09.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 198 din 22.09.2020

privind aprobarea retragerii Comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 197 din 22.09.2020

privind aprobarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finantate din bugetul de dezvoltare, a listei de investitii proiecte FEN, a listei de investiții la Directia Municipal Locato Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgenta Roman pe anul 2020
Font Resize