1.7 C
Roman
6 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă Ședințe 2020

Ședințe 2020

P.V. din 22.12.2020

Proces verbal la ședința extraordinară din 22.12.2020 aprobat in sed ordinara din 28.01.2021

HCL nr. 254 din 22.12.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 253 din 22.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 252 din 22.12.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 202/ 29.09.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală”, SMIS 140999, și a cheltuielilor legate de acesta

HCL nr. 251 din 22.12.2020

privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2020

HCL nr. 250 din 17.12.2020

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 249 din 17.12.2020

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 248 din 17.12.2020

privind actualizarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 247 din 17.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 246 din 17.12.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman