3.5 C
Roman
6 decembrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 07. Ședința Consiliului Local Roman din 26.03.2020

07. Ședința Consiliului Local Roman din 26.03.2020

HCL nr. 61 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 60 din 26.03.2020

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 59 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 58 din 26.03.2020

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL nr. 57 din 26.03.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 23/07.02.2020

HCL nr. 56 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020

HCL nr. 55 din 26.03.2020

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale

HCL nr. 54 din 26.03.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 53 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din municipiul Roman

HCL nr. 52 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț
Font Resize