1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 07. Ședința Consiliului Local Roman din 26.03.2020

07. Ședința Consiliului Local Roman din 26.03.2020

P.V. din 26.03.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 26.03.2020 aprobat în ședința ordinară din 28.04.2020

HCL nr. 80 din 26.03.2020

privind aprobarea unor masuri de natura financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila

HCL nr. 79 din 26.03.2020

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman.

HCL nr. 78 din 26.03.2020

privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman

HCL nr. 77 din 26.03.2020

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 29/2020 privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al municipiului Roman

HCL nr. 76 din 26.03.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele care se vor desfășura prin mijloace electronice (video-conferință)

HCL nr. 75 din 26.03.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 74 din 26.03.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 45/06.03.2020

HCL nr. 73 din 26.03.2020

privind unele măsuri pentru sprijinirea agenților economici din municipiul Roman pe durata stării de urgență

HCL nr. 72 din 26.03.2020

privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei locale de fond funciar Roman