Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman

    0
    1245

     „Microhidrocentrală pe râul Moldova, municipiul Roman” (finalizat, aflat în perioada de durabilitate) – „Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice” (Axa 4.2. – „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde”). Prin realizarea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice în municipiul Roman și zonele învecinate, se urmăreşte valorificarea resurselor regenerabile hidroenergetice. Amplasarea unei microhidrocentrale pe râul Moldova, asigură furnizarea de energie electrică necesară municipiului Roman. Acumularea va putea fi valorificată pentru agrement, aflându-se în apropierea oraşului.

    Perioadă implementare proiect: decembrie 2011 – noiembrie 2014

    Valoare proiect: 23.501.515,81 LEI