Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de Sport și Corp Ateliere) din Municipiul Roman

    1364

    Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de Sport și Corp Ateliere) din Municipiul Roman, Cod Smis: 122739 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de Investiții 10.1 „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”,  Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii.

    Scopul proiectului:  Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din municipiul Roman şi dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” şi prin dobândirea de competențe, în scopul creșterii gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea creşterii rolului educaţional şi social al acestuia în Municipiul Roman.

    Perioadă implementare proiect1 septembrie 2021 – 31 octombrie 2023

    Valoare proiect: 22.257.226,95 lei

    Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.rowww.facebook.com/inforegio.ro.
    Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

    Articolul precedentExecuție bugetară Primăria Municipiului Roman 2021
    Articolul următor02.02.2022 Anunt privind plata parcărilor publice