CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF

  1788

  Proiectul „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA CAF”

  Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105
  Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 – Administrație publica și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

  Parteneri în proiect: Municipiul Roman, Fundația Terra Mileniul III

  Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

  Obiective specifice:

  • OS1. Introducerea cadrului de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice (CAF) la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calității.
  • OS2. Reproiectarea și recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale SR EN ISO 9001:2015
  • OS3. Formarea a 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari

  Activitățile proiectului sunt următoarele:

  • Activitatea nr.1 – Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman;
  • Activitatea nr.2 – Pregătirea și realizarea tranziției de la SR EN ISO 9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Municipiului Roman;
  • Activitatea nr.3 – Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din aparatul de specialitate al primarului în vederea sprijinirii procesului de introducerea a sistemelor unitare de management al calității și a performanței;
  • Activitatea nr.4 – Managementul proiectului prin care se asigură derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea cheltuielilor, gestiunea contractului de finanțare, alte măsuri administrative, informare, publicitate și obiective orizontale.

  Rezultatele proiectului:

  1. Introducerea CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului de instrumente utilizate la managementul total al calității
  2. Recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015
  3. 50 de beneficiari a activităților de formare legate de OS 2.1

  Valoare totală: 417 610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351 606,78 lei.
  Data începerii proiectului: 30.08.2018
  Perioada de implementare: 12 luni

  Articolul precedentAnunț – 21.09.2020 – Direcția de Asistență Socială Roman anunță prelungirea perioadei de distribuire a măștilor, până în data de 9 octombrie 2020, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2020 din 21 mai 2020
  Articolul următorANUNȚ 21.09.2020 DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic Zonal “Lotizare teren pentru construire locuinte individuale, sistematizare verticala teren si bransamente utilitati – str. Cocorului, pct. Dupa sat, NC 57705 si 57704”