18.2 C
Roman
22 mai 2024

H.C.L. – 2007

H.C.L. - 2007

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2007

 1. HCL 01 din 25.01.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 2. HCL 02 din 25.01.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 3. HCL 03 din 25.01.2007
  Privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor locatii pentru publicitate

 4. HCL 04 din 25.01.2007
  Privind acordarea avizului favorabil pentru numirea în functie a unui director adjunct


 5. HCL 05 din 25.01.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unui teren


 6. HCL 06 din 25.01.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unui imobil


 7. HCL 07 din 25.01.2007
  Privind modificarea Hotarârii nr. 117 din 29 noiembrie 2006
  privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007


 8. HCL 08 din 25.01.2007
  Privind stabilirea unor masuri de sprijin pentru locatarii blocului nr. 3
  din str. Nicolae Titulescu municipiul Roman


 9. HCL 09 din 25.01.2007
  Privind aprobarea participarii Consiliului Local Roman la înfiintarea
  Societatii Comerciale “WWE - Roman SRL“


 10. HCL 10 din 25.01.2007
  Privind aprobarea extinderii spatiului cabinetului medical dr. Sorlescu Natalia si
  dr. Paraschivescu Cristian si concesiunea prin licitatie publica a unui cabinet medical


 11. HCL 11 din 02.02.2007
  Privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 si
  aprobarea utilizarii fondului de rulment

 12. HCL 12 din 02.02.2007
  Privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate

 13. HCL 13 din 09.02.2007
  Privind suplimentarea unor venituri si cheltuieli

 14. HCL 14 din 09.02.2007
  Pentru aprobarea participarii municipiului Roman la cofinantarea
  proiectului - Depozit de deseuri electrice

 15. HCL 15 din 28.02.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 16. HCL 16 din 28.02.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 17. HCL 17 din 28.02.2007
  Privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism


 18. HCL 18 din 28.02.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului
  „COMPLEX DE SERVICII SOCIALE INTEGRATE”


 19. HCL 19 din 28.02.2007
  Privind aprobarea organizarii campionatului de fotbal în sala – editia 2007

 20. HCL 20 din 28.02.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 95 din 30.09.2004 privind aprobarea
  Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de
  alimentare cu apa potabila si canalizare din municipiul Roman


 21. HCL 21 din 28.02.2007
  Privind modificarea H.CL. nr. 49/2003 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 22. HCL 22 din 28.02.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unui imobil


 23. HCL 23 din 28.02.2007
  Privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospodarire comunala

 24. HCL 24 din 28.02.2007
  Privind aprobarea unor Studii de Fezabilitate


 25. HCL 25 din 28.02.2007
  Privind aprobarea încetarii dreptului de administrare asupra unui imobil înainte de termen


 26. HCL 26 din 14.03.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 02.02.2007 privind aprobarea bugetului general consolidat
  pe anul 2007 si aprobarea utilizarii fondului de rulment

 27. HCL 27 din 14.03.2007
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 28. HCL 28 din 14.03.2007
  Privind aprobarea încetarii dreptului de administrare asupra unui imobil înainte de termen


 29. HCL 29 din 14.03.2007
  Privind aprobarea preluarii în administrare a unui imobil

 30. HCL 30 din 14.03.2007
  Privind conferirea unui titlu de „Cetatean de Onoare al Municipiului Roman”


 31. HCL 31 din 20.03.2007
  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Roman în Consiliul de Administratie
  si Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea Comerciala “WWE - Roman SRL“

 32. HCL 32 din 30.03.2007
  Privind aprobarea concesionarii si închirierii unor terenuri pentru constructii

 33. HCL 33 din 30.03.2007
  Privind îndreptarea unei erori materiale din H.C.L. nr. 9/25.01.2007 privind aprobarea participarii Consiliului Local Roman la înfiintarea Societatii Comerciale „WWE – Roman S.R.L.”


 34. HCL 34 din 30.03.2007
  Privind stabilirea unor masuri de sprijin pentru persoanele evacuate ca urmare a aplicarii
  legilor de restituire

 35. HCL 35 din 30.03.2007
  Privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea practicii conducerii autovehiculelor
  în vederea obtinerii permisului de conducere

 36. HCL 36 din 30.03.2007
  Privind gestionarea câinilor fara stapân din municipiul Roman

 37. HCL 37 din 30.03.2007
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 38. HCL 38 din 30.03.2007
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local
  al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 39. HCL 39 din 30.03.2007
  Pentru aprobarea unor Studii de Fezabilitate si Proiecte


 40. HCL 40 din 30.03.2007
  Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman si administrarea Consiliului Local Roman precum si casarea acestuia

 41. HCL 41 din 30.03.2007
  Privind, înfiintarea unui Operator Regional pentru furnizarea Serviciului Public Local
  de Apa si Canalizare

 42. HCL 42 din 30.03.2007
  Privind transmiterea unui imobil în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman


 43. HCL 43 din 17.04.2007
  Privind aprobarea contractarii unui împrumut intern în valoare de 14.000.000 lei
  (echivalent 4.000.000 euro) de contract

 44. HCL 44 din 17.04.2007
  Privind aprobarea trecerii în administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
  a unui teren


 45. HCL 45 din 03.05.2007
  Privind aprobarea concesionarii si închirierii unor terenuri pentru constructii

 46. HCL 46 din 03.05.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 47. HCL 47 din 03.05.2007
  Privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului


 48. HCL 48 din 03.05.2007
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 49. HCL 49 din 03.05.2007
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 50. HCL 50 din 03.05.2007
  Privind modificarea H.CL. nr. 49/2003 pentru aprobarea Regulamentului de transport în regim taxi

 51. HCL 51 din 03.05.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil

 52. HCL 52 din 03.05.2007
  Privind aprobarea studiului de impact pentru conservarea biodiversitatii în
  Parcul Municipal Roman si efectuarea unor lucrari de îndepartare a vegetatiei parazite


 53. HCL 53 din 03.05.2007
  Privind mandatarea Primarului municipiului Roman de a initia asocierea cu unitatile
  administrativ teritoriale din zona pentru crearea unui depozit de deseuri menajere
  în municipiul Roman

 54. HCL 54 din 03.05.2007
  Privind aprobarea tarifelor pentru concesionari, servicii si taxe funerare în cimitirul
  Eternitatea din Municipiul Roman

 55. HCL 55 din 03.05.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 43 din 17.04.2007privind aprobarea contractarii unui
  împrumut intern în valoare de 14.000.000 lei (echivalent 4.000.000 euro) de contract


 56. HCL 56 din 03.05.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 89/28.09.2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini
  si a Regulamentului pentru concesionarea prin licitatie publica a Serviciului Public de Salubritate

 57. HCL 57 din 03.05.2007
  Privind aprobarea trecerii în administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman a unui teren

 58. HCL 58 din 03.05.2007
  Privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice

 59. HCL 59 din 14.05.2007
  Privind constarea încetarii de drept a unui mandat de consilier


 60. HCL 60 din 14.05.2007
  Privind validarea unui mandat de consilier


 61. HCL 61 din 14.05.2007
  Privind modificarea art. 1, pct. 7 din H.C.L. nr. 48/03.05.2007 privind aprobarea efectuarii
  unor cheltuieli din bugetul local


 62. HCL 62 din 07.06.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 63. HCL 63 din 07.06.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 64. HCL 64 din 07.06.2007
  Privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman
  si administrarea Consiliului local Roman


 65. HCL 65 din 07.06.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 66. HCL 66 din 07.06.2007
  Privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumelor necesare pentru
  acoperirea cheltuielilor Asociatiei „Roman 2000”


 67. HCL 67 din 07.06.2007
  Privind aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destinatie de locuinte sociale aflate în proprietatea publica a municipiului Roman în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

 68.  

 69. HCL 68 din 07.06.2007
  Pentru stabilirea unor masuri în vederea vânzarii spatiilor cu destinatie de locuinta situate în municipiul Roman, Aleea Dumbrava Rosie nr. 1


 70. HCL 69 din 07.06.2007
  Privind modificarea listei cu obiectivele de investitii ce se vor finanta din împrumut

 71. HCL 70 din 07.06.2007
  Privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2006


 72. HCL 71 din 07.06.2007
  Privind aprobarea listei de acces si a listei de repartizare
  a locuintelor pentru tineret destinate închirierii


 73. HCL 72 din 07.06.2007
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

 74. HCL 73 din 07.06.2007
  Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea blocului nr.3,
  sc. C, D si E, str. Nicolae Titulescu, municipiul Roman

 75. HCL 74 din 28.06.2007
  Privind aprobarea unor tarife


 76. HCL 75 din 28.06.2007
  Privind completarea HCL. nr. 89/28.09.2006, privind aprobarea Caietului de Sarcini
  si Regulamentului pentru concesionarea prin licitatie publica a Serviciului Public de Salubritate


 77. HCL 76 din 28.06.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 78. HCL 77 din 28.06.2007
  Privind aprobarea listei de acces si a listei de repartizare
  a locuintelor pentru tineret destinate închirierii


 79. HCL 78 din 28.06.2007
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 80. HCL 79 din 10.07.2007
  Privind aprobarea încheierii unui contract de garantie imobiliara
  pentru obtinerea unui credit de catre S.C. ACVASERV S.R.L. Roman


 81. HCL 80 din 12.07.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 82. HCL 81din 12.07.2007
  Privind darea în administrare a unei suprafete de teren


 83. HCL 82 din 12.07.2007
  Privind aprobarea amenajarii unei zone de agrement

 84. HCL 83 din 12.07.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri

 85. HCL 84 din 12.07.2007
  Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în
  domeniul privat al municipiului Roman si administrarea Consiliului Local Roman


 86. HCL 85 din 12.07.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 87. HCL 86 din 12.07.2007
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

 88. HCL 87 din 12.07.2007
  Pentru aprobarea unor Studii de Fezabilitate


 89. HCL 88 din 12.07.2007
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 67 din 07.06.2007 pentru aprobarea transmiterii unor imobilelor cu destinatie de locuinte sociale aflate în proprietatea publica a municipiului Roman în administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman


 90. HCL 89 din 12.07.2007
  Privind aprobarea demolarii si scoaterii din inventar a unui corp de cladire la Grup Scolar Industrial Materiale de Constructii

 91. HCL 90 din 12.07.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unor spatii dintr-un imobil

 92. HCL 91 din 12.07.2007
  Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a activitatii de organizare,
  amenajare si exploatare a parcarilor publice din municipiul Roman


 93. HCL 92 din 12.07.2007
  Privind desemnarea Comisiei pentru circulatie în municipiul Roman


 94. HCL 93 din 12.07.2007
  Privind completarea HCL. nr. 89/28.09.2006, privind aprobarea Caietului de Sarcini
  si Regulamentului pentru concesionarea prin licitatie publica a Serviciului Public de
  Salubritate


 95. HCL 94 din 09.08.2007
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 96. HCL 95 din 09.08.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 97. HCL 96 din 09.08.2007
  Privind modificarea listei cu obiectivele de investitii ce se vor finanta din împrumut

 98. HCL 97 din 09.08.2007
  Pentru aprobarea unui Studiu de Fezabilitate


 99. HCL 98 din 09.08.2007
  Privind aprobarea regulamentului de administrare si functionare
  a cimitirelor apartinând municipiului Roman

 100. HCL 99 din 09.08.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 117 din 29.11.2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007


 101. HCL 100 din 09.08.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului
  „Sistem informatic integrat pentru eficientizarea activitatilor în cadrul Primariei Municipiului Roman”


 102. HCL 101 din 13.09.2007
  Privind constarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

 103. HCL 102 din 13.09.2007
  Privind validarea unui mandat de consilier


 104. HCL 103 din 13.09.2007
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

 105. HCL 104 din 13.09.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 106. HCL 105 din 13.09.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 02.02.2007 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 si aprobarea utilizarii fondului de rulment

 107. HCL 106 din 27.09.2007
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unei suprafete de teren
  catre Clubul Atletic Roman


 108. HCL 107 din 27.09.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 109. HCL 108 din 27.09.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 110. HCL 109 din 27.09.2007
  Privind aprobarea concesionarii –pentru modernizare- a terenului de sport de la Colegiul National „Roman Voda”

 111. HCL 110 din 27.09.2007
  Privind aprobarea taxei pentru deseuri din constructii


 112. HCL 111 din 27.09.2007
  Privind aprobarea modificarii poz. 306 din anexa la H.C.L. nr. 108/15.12.2003
  privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Roman

 113. HCL 112 din 27.09.2007
  Privind aprobarea vânzarii unor terenuri

 114. HCL 113 din 27.09.2007
  Privind aprobarea vânzarii unui imobil


 115. HCL 114 din 27.09.2007
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 116. HCL 115 din 27.09.2007
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

 117. HCL 116 din 27.09.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 118. HCL 117 din 27.09.2007
  Privind aprobarea unor sporuri salariale pentru personalul Politiei Comunitare Roman

 119. HCL 118 din 27.09.2007
  Privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 105 din 28.11.2002 privind
  aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii ce urmeaza a fi
  vândute în conditiile Legii nr. 550/2002


 120. HCL 119 din 27.09.2007
  Privind aprobarea Planului General pentru utilizarea bio-combustibilului în municipiul
  Roman si darea în administrare catre WWE Roman S.R.L. a unor centrale termice

 121. HCL 120 din 27.09.2007
  Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii si cuantumul unei calatorii
  pentru transportul urban pentru persoanele cu handicap


 122. HCL 121 din 27.09.2007
  Privind numirea unei comisii pentru solutionarea unei contestatii

 123. HCL 122 din 08.10.2007
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 124. HCL 123 din 08.10.2007
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate


 125. HCL 124 din 08.10.2007
  Privind aprobarea preturilor pentru apa potabila si apa uzata
  practicate de catre S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN

   

 126. HCL 125 din 25.10.2007
  Privind privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren

 127. HCL 126 din 25.10.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

   

 128. HCL 127 din 25.10.2007
  Privind aprobarea inchirierii unor locatii pentru amplasare panouri, casete si mash-uri publicitare

 129. HCL 128 din 25.10.2007
  Privind aprobarea unei documentatii de urbanism

 130. HCL 129 din 25.10.2007
  Privind aprobarea Caietului de sarcini si numirea comisiei de licitatie pentru cncesionarea unui teren

   

 131. HCL 130 din 25.10.2007
  Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/26.05.2005 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Politie Comunitara Roman, a organigramei si statului de functii

   

 132. HCL 131 din 25.10.2007
  Privind aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Roman, a oraganigramei, statului de functii, Regulamentului de organizare si functionare si a Statutului personalului voluntar

   

 133. HCL 132 din 25.10.2007
  Privind impozitele si taxele locale pentru anul 2008

   

 134. HCL 133 din 25.10.2007
  Privind modificarea anexei nr. 6 a H.CL. nr. 11 din 02.02.2007 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 si aprobarea utilizarii fondului de rulment

   

 135. HCL 134 din 25.10.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

   

 136. HCL 135 din 25.10.2007
  Privind numirea unei comisii

 137. HCL 136 din 25.10.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 114/2005 pentru aprobarea concesionarii a doua locuri de parcare pentru taximetrie

 138. HCL 137 din 25.10.2007
  Privind participarea Consiliului Local Roman la constituirea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara in judetul Neamt

 139. HCL 138 din 25.10.2007
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 34 din 29.04.2004 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice si stabilirea locurilor care cad sub incidenta art. 5 din Legea nr. 60/1991

 140. HCL 139 din 25.10.2007
  Privind scutirea de la plata impozitului aferent anului 2008 pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 141. HCL 140 din 15.11.2007
  Privind aprobarea unor studii de fezabilitate

   

 142. HCL 141 din 15.11.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. 71 din 31.08.2005 privind aprobarea transmiterii in administrare a unor imobile

 143. HCL 142 din 15.11.2007
  Privind completarea unei comisii de licitatie

 144. HCL 143 din 15.11.2007
  Privind aprobarea casarii unui imobil apartinand domeniului privat al municipiului Roman

 145. HCL 144 din 15.11.2007
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 146. HCL 145 din 15.11.2007
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

   

 147. HCL 146 din 15.11.2007
  Privind modificarea H.C.L. nr. nr. 89 din 12.07.2007 pentru aprobarea demolarii si scoaterii din inventar a unui corp de cladire la Grup Scolar Industrial Materiale de Constructii

 148. HCL 147 din 15.11.2007
  Privind aprobarea proiectului Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt

   

 149. HCL 148 din 15.11.2007
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 150. HCL 149 din 15.11.2007
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

   

 151. HCL 150 din 15.11.2007
  Privind aprobarea trecerii din administrarea S.C. ACVASERV S.R.L. Roman in administrarea Consiliului Local al municipiului Roman a sistemului de alimentare cu energie termica si terenurile aferente

 152. HCL 151 din 15.11.2007
  Privind infiintarea si atributiile Autoritatii de Autorizare, parte componenta a Compartimentului Transport Public Local

   

 153. HCL 152 din 15.11.2007
  Privind aprobarea delegarii de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a municipiului Roman catre S.C. APA SERV S.A. Neamt

   

 154. HCL 153 din 15.11.2007
  Privind imputernicirea unei persoane si modul de reprezentare a Consiliului Local Roman in dosarul nr. 4542/103/2007 CA

 155. HCL 154 din 15.11.2007
  Privind aprobarea preturilor la gigacalorie practicate de catre S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

   

 156. HCL 155 din 05.12.2007

  Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/26.05.2005 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Politie Comunitara - Roman, a organigramei si statuLui de functii

   

 157. HCL 156 din 05.12.2007

  Privind aprobarea constituirii unui fond de premiere, a criteriilor si conditiilor de utilizare a fondului de premiere a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local precum si pentru cei ai Serviciului Public Administratia Pietelor, Bazar Obor

   

 158. HCL 157 din 05.12.2007

  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

   

 159. HCL 158 din 18.12.2007

  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

   

 160. HCL 159 din 18.12.2007

  Privind modificarea listelor de investitii efectuate din fondul de rulment si din imprumut

   

   

 161. HCL 160 din 21.12.2007

  Privind modificarea bugetului local pe anul 2007

 162. HCL 161 din 21.12.2007

  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

   

 163. HCL 162 din 21.12.2007

  Privind apobarea trecerii unui teren din domeniul public al municipiului Roman in domeniul public al statului

   

 164. HCL 163 din 21.12.2007

  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 165. HCL 164 din 21.12.2007

  Privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune a unui loc de parcare pentru taxi, a caietului de sarcini si a componentei comisiei de licitatie

 166. HCL 165 din 21.12.2007

  Privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospodarire comunala

   

 167. HCL 166 din 21.12.2007

  Privind aprobarea bugetului pentru anul 2008 la S.C. ACVASERV S.R.L. Roman

 168. HCL 167 din 21.12.2007

  Privind aprobarea studiului "Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Roman"

  • Anexa

    

 169. HCL 168 din 21.12.2007

  Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si asocierea Consiliului Local Roman cu Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii obiectivului de investitii "Depozit de deseuri municipale - clasa b - Roman"

   

 170. HCL 169 din 21.12.2007

  Privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de salubritate in municipiul Roman

 

Sari la conținut