4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021

2021

HCL nr. 310 din 28.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 309 din 22.12.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 250/2021 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman

HCL nr. 308 din 22.12.2021

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022 în vederea repartizării locuinţelor sociale

HCL nr. 307 din 22.12.2021

privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 306 din 22.12.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu

HCL nr. 305 din 22.12.2021

privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire prin licitație publică a unor căsuțe de lemn cu destinația spații Comerciale

HCL nr. 304 din 22.12.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 303 din 22.12.2021

privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

HCL nr. 302 din 22.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, a listei obiectivelor de investiții la Direcția Administrare Piețe și a listei obiectivelor de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2021

HCL nr. 301 din 22.12.2021

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local