0.3 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.11.27

2019.11.27

HCL nr. 297 din 27.11.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato și la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2019

HCL nr. 296 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 295 din 27.11.2019

privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “Orașe Zero Deșeuri”

HCL nr. 294 din 27.11.2019

privind anularea Sesiunii 2019 din cadrul Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005, Sesiune inițiată prin H.C.L. nr. 123/2019

HCL nr. 293 din 27.11.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

HCL nr. 292 din 27.11.2019

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

HCL nr. 291 din 27.11.2019

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul ”Înființare centru multifuncțional” Roman

HCL nr. 290 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 172/26.07.2018

HCL nr. 289 din 27.11.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 288 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman