8.3 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.01.31

2019.01.31

HCL nr. 028 din 31.01.2019

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 027 din 31.01.2019

privind modificarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman

HCL nr. 026 din 31.01.2019

privind mandatarea Direcției Municipal Locato în vederea vânzării locuinţelor A.N.L.

HCL nr. 025 din 31.01.2019

privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate in municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru

HCL nr. 024 din 31.01.2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 023 din 31.01.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii

HCL nr. 022 din 31.01.2019

privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

HCL nr. 021 din 31.01.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 020 din 31.01.2019

privind dizolvarea și lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.

HCL nr. 019 din 31.01.2019

privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman