2 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 26. Ședința Consiliului Local Roman din 26.11.2020

26. Ședința Consiliului Local Roman din 26.11.2020

HCL nr. 236 din 26.11.2020

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

HCL nr. 235 din 26.11.2020

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

HCL nr. 234 din 26.11.2020

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei de investiții - Proiecte FEN, a listei de investiții la Direcția de Asistență Sociala Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2020

HCL nr. 233 din 26.11.2020

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 232 din 26.11.2020

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii aferente unor obligații bugetare principale, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

HCL nr. 231 din 26.11.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman”

HCL nr. 230 din 26.11.2020

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman”

HCL nr. 229 din 26.11.2020

privind revocarea H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020

HCL nr. 228 din 26.11.2020

privind aprobarea contractului cadru pentru inchirierea locuintelor ANL

HCL nr. 227 din 26.11.2020

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi organizarea unei linii de gardă de domiciliu pentru Secţia obstetrică-ginecologie