17.7 C
Roman
1 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.09.2019

13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.09.2019

HCL nr. 217 din 26.09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 216 din 26.09.2019

privind prorogarea termenului prevăzut de H.C.L. nr. 52/2018 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

HCL nr. 215 din 26.09.2019

privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016 privind aprobarea Statutului municipiului Roman

HCL nr. 214 din 26.09.2019

privind aprobarea concesionării și inchirierii unor terenuri

HCL nr. 213 din 26.09.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 212 din 26.09.2019

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

HCL nr. 211 din 26.09.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

HCL nr. 210 din 26.09.2019

privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

HCL nr. 209 din 26.09.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

HCL nr. 208 din 26.09.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local