2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 08. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2019

08. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2019

P.V. din 30.05.2019

Proces verbal la ședința ordinară din 30.05.2019 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 19.06.2019

HCL nr. 135 din 30.05.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare și aprobarea alipirii unor terenuri

HCL nr. 134 din 30.05.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

HCL nr. 133 din 30.05.2019

privind aprobarea încheierii Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Dilijan, Provincia Tavuș, Gubernia Erevan din Republica Armenia

HCL nr. 132 din 30.05.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 81/2019

HCL nr. 131 din 30.05.2019

privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APAServ S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

HCL nr. 130 din 30.05.2019

privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010

HCL nr. 129 din 30.05.2019

privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman

HCL nr. 128 din 30.05.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local si a listei de investitii la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2019

HCL nr. 127 din 30.05.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.