2.7 C
Roman
7 decembrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 08. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2019

08. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2019

HCL nr. 116 din 30.05.2019

privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

HCL nr. 115 din 30.05.2019

privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe

HCL nr. 114 din 30.05.2019

privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

HCL nr. 113 din 30.05.2019

privind prelungirea unui Acord de parteneriat

HCL nr. 112 din 30.05.2019

privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL - ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 - 06.08.2019

HCL nr. 111 din 30.05.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

HCL nr. 110 din 30.05.2019

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale
Font Resize