asd
36.2 C
Roman
16 iulie 2024

H.C.L. – 2005

H.C.L. - 2005

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman - 2005

 1. HCL 01 din 27.01.2005
  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local si ai agentilor economici în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamânt din Municipiul Roman
 2. HCL 02 din 27.01.2005
  Privind aprobarea înfiintarii Politiei Comunitare
 3. HCL 03 din 27.01.2005
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi
 4. HCL 04 din 27.01.2005
  Privind aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale pentru prevenirea separarii copilului de familia sa
 5. HCL 05 din 27.01.2005
  Privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu


 6. HCL 06 din 27.01.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 7. HCL 07 din 27.01.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri


 8. HCL 08 din 27.01.2005
  Privind aprobarea bugetului pentru anul 2005 la S.C. TERMLOC S.A. ROMAN

 9. HCL 09 din 27.01.2005
  Privind aprobarea unor tarife


 10. HCL 10 din 24.02.2005
  Privind închierea contului de executie bugetara pe anul 2004
 11. HCL 11 din 24.02.2005
  Privind aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului Primariei Municipiului Roman
 12. HCL 12 din 24.02.2005
  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local
 13. HCL 13 din 24.02.2005
  Privind aprobarea îndreptarii unei erori materiale din H.C.L. Roman nr.7 / 27.01.2005


 14. HCL 14 din 24.02.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 15. HCL 15 din 24.02.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 16. HCL 16 din 24.02.2005
  Privind aprobarea organizarii unui campionat anual de fotbal în sala

 17. HCL 17 din 24.02.2005
  Privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN
 18. HCL 18 din 24.02.2005
  Privind aprobarea preturilor pentru apa potabila si apa uzata practicate
  de catre S.C. "ACVASERV" S.R.L. ROMAN

 19. HCL 19 din 24.02.2005
  Privind modificarea H.C.L. nr. 78 / 30.08.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 modificata prin H.C.L. nr. 89/30.09.2004

 20. HCL 20 din 10.03.2005
  Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei pentru testarea profesionala a gardienilor publici în vederea angajarii la Politia Comunitara


 21. HCL 21 din 10.03.2005
  Privind modificarea bugetului local

 22. HCL 22 din 10.03.2005
  Privind modificarea HCL nr. 76 din 30.08.2004 privind aprobarea divizarii GOSCOM S. A. ROMAN si a HCL nr. 77 din 30.08.2004 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Roman în Adunarile Generale ale Actionarilor ale SC. "TERMLOC" S.A. ROMAN si S.C. "SERVCOM" S.A. ROMAN


 23. HCL 23 din 31.03.2005
  Privind aprobarea tarifului pentru înscrierea si examinarea administratorilor asociatiilor de proprietari din municipiul Roman în vederea atestarii

 24. HCL 24 din 31.03.2005
  Privind aprobarea vânzarii unor spatii cu destinatie de locuinta din municipiul Roman, strada Anton Pann, bloc 28 A, catre actualii chiriasi


 25. HCL 25 din 31.03.2005
  Privind aprobarea transferul unui imobil din administrarea Colegiului National Roman Voda în administrarea Liceului cu Program Sportiv Roman


 26. HCL 26 din 31.03.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 27. HCL 27 din 31.03.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 28. HCL 28 din 31.03.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru realizarea Studiului de fezabilitate -,, Parcari"- Municipiul Roman -2005


 29. HCL 29 din 31.03.2005
  Privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2005 în vederea repartizarii locuintelor sociale din fondul locativ
 30. HCL 30 din 31.03.2005
  Privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi
 31. HCL 31 din 31.03.2005
  Privind aprobarea înfiintarii Serviciului Public Comunitar de Evidenta Informatizata a Persoanelor - Roman, a organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare
 32. HCL 32 din 31.03.2005
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local

 33. HCL 33 din 31.03.2005
  Privind consituirea Comisiei locale pentru finantarea învatamântului preuniversitar la nivelul Municipiul Roman
 34. HCL 34 din 31.03.2005
  Privind functionarea ca persoane juridice a unitatilor de învatamânt din Municipiul Roman
 35. HCL 35 din 31.03.2005
  Pentru completarea hotarârii nr. 75/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Roman.


 36. HCL 36 din 31.03.2005
  Pentru completarea hotarârii nr. 95/2004, de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare din municipiul Roman
 37. HCL 37 din 31.03.2005
  Privind aprobarea modificarii HCL nr. 17 din 24.02.2005, privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. Termloc S.A. Roman

 38. HCL 38 din 27.04.2005
  Privind aprobarea efectuarii unei cheltuieli din bugetul local


 39. HCL 39 din 27.04.2005
  Privind aprobarea preturilor pentru gigacalorie practicate de catre S.C. TERMLOC S.A. ROMAN

 40. HCL 40 din 27.04.2005
  Privind modificarea bugetului local pe anul 2005
 41. HCL 41 din 27.04.2005
  Privind aprobarea unei documentatii de urbanism

 42. HCL 42 din 27.04.2005
  Privind aprobarea darii în administrare a unor imobile

 43. HCL 43 din 26.05.2005
  Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman si administrarea Consiliului Local Roman precum si casarea acestora

 44. HCL 44 din 26.05.2005
  Privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si rece din municipiul Roman
 45. HCL 45 din 26.05.2005
  Privind aprobare cuantumului chiriei pentru locuintele construite pentru tineri, destinate închirierii


 46. HCL 46 din 26.05.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local.


 47. HCL 47 din 26.05.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 48. HCL 48 din 26.05.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 49. HCL 49 din 26.05.2005
  Privind aprobarea înfiintarii Serviciului Public de Politie Comunitara - Roman, a organigramei si statului de functii

 50. HCL 50 din 26.05.2005
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 51. HCL 51 din 26.05.2005
  Privind aprobarea aprobarea concesionarii serviciilor regulate de transport public local de calatori
 52. HCL 52 din 31.05.2005
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate

 53. HCL 53 din 30.06.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local


 54. HCL 54 din 30.06.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 55. HCL 55 din 30.06.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii

 56. HCL 56 din 30.06.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri


 57. HCL 57 din 30.06.2005
  Privind aprobarea unui studiu de oportunitate
 58. HCL 58 din 07.07.2005
  Privind modificarea H.C.L. nr. 19/26.02.2004 privind numirea a doi reprezentanti în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Roman

 59. HCL 59 din 07.07.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "SI NOI DORIM SA ÎNVATAM"

 60. HCL 60 din 18.07.2005
  Privind aprobarea transmiterii în administrare, cu titlu gratuit catre Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt a unui imobil din municipiul Roman


 61. HCL 61 din 28.07.2005
  Privind aprobarea unor tarife


 62. HCL 62 din 28.07.2005
  Privind aprobarea preturilor pentru apa potabila si apa uzata practicate de catre S.C. "ACVASERV" S.R.L. ROMAN

 63. HCL 63 din 28.07.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 64. HCL 64 din 28.07.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 65. HCL 65 din 28.07.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 66. HCL 66 din 28.07.2005
  Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 52/26.06.2003, privind aprobarea functiilor publice, organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al muncipiului Roman si serviciile publice subordonate
 67. HCL 67 din 31.08.2005
  Privind aprobarea unei taxe locale

 68. HCL 68 din 31.08.2005
  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de ajutor social Roman, a Codului de etica al personalului Cantinei de ajutor social si a Codului beneficiarului serviciilor sociale - servicii de asigurare masa prin Cantina de ajutor social Roman
 69. HCL 69 din 31.08.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 70. HCL 70 din 31.08.2005
  Privind aprobarea alocarii unor fonduri din bugetul local


 71. HCL 71 din 31.08.2005
  Privind aprobarea transmiterii în administrare a unor imobile


 72. HCL 72 din 31.08.2005
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unui teren
 73. HCL 73 din 31.08.2005
  Privind rectificarea si modificarea bugetului local
 74. HCL 74 din 31.08.2005
  Privind aprobarea unei documentatii de urbanism


 75. HCL 75 din 31.08.2005
  Privind aprobarea efectuarii unei deplasari în strainatate în cadrul unei misiuni economice

 76. HCL 76 din 31.08.2005
  Privind aprobarea listei spatiilor proprietatea privata a municipiului Roman ce urmeaza a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 110/2005 si desemnarea reprezentantilor consiliului local în comisia de vânzare a spatiilor medicale
 77. HCL 77 din 31.08.2005
  Privind aprobarea tarifelor pentru biletele de intrare la meciurile H.C.M. Roman

 78. HCL 78 din 20.09.2005
  Privind aprobarea solicitarii unui ajutor de stat pentru S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN

 79. HCL 79 din 29.09.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli în cadrul proiectului "A doua sansa"

 80. HCL 80 din 29.09.2005
  Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
 81. HCL 81 din 29.09.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 82. HCL 82 din 29.09.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism


 83. HCL 83 din 29.09.2005
  Privind modificarea bugetului local

 84. HCL 84 din 29.09.2005
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unui imobil
 85. HCL 85 din 29.09.2005
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului
  privind transportul în regim de taxi

 86. HCL 86 din 29.09.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local

 87. HCL 87 din 29.09.2005
  Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 75 din 22.08.2002 privind aprobarea concesionarii
  activitatii de furnizare a agentului termic la unele institutii de învatamânt din municipiul Roman


 88. HCL 88 din 29.09.2005
  Privind stabilirea denumirii unor noi strazi
 89. HCL 89 din 27.10.2005
  Privind completarea comisiei de validare

 90. HCL 90 din 27.10.2005
  Privind constarea încetarii de drept a unui mandat de consilier

 91. HCL 91 din 27.10.2005
  Privind validarea unui mandat de consilier

 92. HCL 92 din 27.10.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 93. HCL 93 din 27.10.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism
 94. HCL 94 din 27.10.2005
  Privind aprobarea concesionarii a doua locuri de parcare pentru taximetre
 95. HCL 95 din 27.10.2005
  Privind modificarea si completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi si a HCL nr. 30 din 31.03.2005 privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi


 96. HCL 96 din 27.10.2005
  Privind modificarea bugetului local
 97. HCL 97 din 27.10.2005
  Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a unui imobil

 98. HCL 98 din 27.10.2005
  Privind completarea H.C.L. nr. 76 din 31.08.2005 privind aprobarea listei spatiilor proprietatea privata a municipiului Roman ce urmeaza a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 110/2005 si desemnarea reprezentantilor consiliului local în comisia de vânzare a spatiilor medicale
 99. HCL 99 din 27.10.2005
  Privind aprobarea asocierii Consiliului Local Roman cu un agent economic pentru construirea si exploatarea unui depozit ecologic pentru deseuri menajere si industriale

 100. HCL 100 din 27.10.2005
  Privind aprobarea unui Studiu de Fezabilitate


 101. HCL 101 din 27.10.2005
  Privind aprobarea unui Acord de Parteneriat

 102. HCL 102 din 27.10.2005
  Privind aprobarea unei cofinantari

 103. HCL 103 din 27.10.2005
  Privind aprobarea cumpararii unui imobil


 104. HCL 104 din 14.11.2005
  Privind reglementarea situatiei arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman


 105. HCL 105 din 14.11.2005
  Privind modificarea HCL nr. 75 din 31.08.2005 privind aprobarea
  efectuarii unei deplasari în strainatate în cadrul unei misiuni economice

 106. HCL 106 din 14.11.2005
  Privind stabilirea sumei alocate din bugetul local pentru finantarea învatamântului preuniversitar din municipiul Roman în anul 2006


 107. HCL 107 din 02.12.2005
  Privind rectificarea bugetului local pe anul 2005
 108. HCL 108 din 02.12.2005
  Privind aprobarea efectuarii cheltuieli din bugetul local


 109. HCL 109 din 20.12.2005
  Privind aprobarea concesionarii unor terenuri pentru constructii
 110. HCL 110 din 20.12.2005
  Privind aprobarea unor documentatii de urbanism

 111. HCL 111 din 20.12.2005
  Privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri


 112. HCL 112 din 20.12.2005
  Privind aprobarea criteriilor pentru vânzarea unor active


 113. HCL 113 din 20.12.2005
  Privind modificarea bugetului local

 114. HCL 114 din 20.12.2005
  Privind modificarea H.C.L. nr. 94/ 27.10.2005 privind aprobarea concesionarii a doua locuri de parcare pentru taximetre


 115. HCL 115 din 20.12.2005
  Privind modificarea articolului 6, litera i) al anexei la H.C.L. nr. 40/2001 privind Regulamentul de gospodarire comunala
 116. HCL 116 din 20.12.2005
  Privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a unor imobile

 117. HCL 117 din 20.12.2005
  Privind aprobarea bugetului pentru anul 2006 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN

 

Sari la conținut