Adresa: Strada Colectorului, nr. 21, Roman, Neamț

 • legitimarea prin B.I. / C.I în vederea vizitării cațeilor adoptabili;
 • intrarea în adăpost însotit de personalul desemnat de administrator / șef serviciu;
 • alegerea cățelului/căteilor;
 • completarea actelor de adopție;

Serviciul public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din Municipiul Roman

Înființat prin HCL Nr. 36 din 3.03.2007 privind gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Roman;

Administrare
DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO ROMAN, cu sediul în Roman str. Ștefan cel Mare nr. 269, în baza contractului de dare în administrare nr. 280 din 08.01.2019, încheiat în baza H.C.L. nr. 295 din 19.12.2018, privind darea în administrare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Roman;

Reglementare
REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân din Municipiul Roman – anexa nr.2 la HCL nr.129 din 07.07.2017;

CAIET DE SARCINI privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân din Municipiul Roman- anexa nr.3 la HCL nr.129 din 07.07.2017;

HCL nr.54/29.03.2018 privind modificarea HCL nr.129/07.07.2017 prin care se modifică:

 • punctul 8.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân.
 • anexa nr.10 ’’Indicatori de Performanţă si de Calitate a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân’’ din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân (anexa nr.2 la HCL nr.129/07.07.2017)
 • anexa nr.10 ’’Indicatori de Performanţă si de Calitate a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân’’ din Caietul de Sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din Municipiul Roman.(anexa nr.3 la HCL nr.129/07.07.2017)
  HCL 56/29.03.2018 – privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari;

Reglementări externe

 • Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Legea 205/2004 Republicată, privind protecţia animalelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.I.R.A., nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
 • Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • H.G.nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul A.N.S.V.S.A., nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
 • Legea Nr. 391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Legea Nr. 51 din 8 martie 2006 Republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţaei de urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Adresa: Strada Colectorului, nr. 21, Roman, Neamț

Funcție / Nume Telefon E-mail
Direcția Municipal Locato 0233 742 280
șef Serviciu Cozma Ioan 0733 959 067
șef capturare Pușcasu Gheorghe 0726 221 741

Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân din Municipiul Roman

Program de vizită
Luni – Vineri: 10.00 – 15.30
Sâmbătă – Duminică: 08.00 – 10.00

Anunțuri adăpost pentru câinii fără stăpân

Articolul precedent02.10.2023 – PROGRAM DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR VEGETALE PENTRU LOCUINȚELE INDIVIDUALE
Articolul următorZilele mobilității active – 21-22 septembrie 2023 – Săptămâna Europeană a Mobilității