2.6 C
Roman
7 decembrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.09.30

2021.09.30

HCL nr. 206 din 30.09.2021

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al municipiului Roman

HCL nr. 205 din 30.09.2021

privind aprobarea caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare - activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Roman

HCL nr. 204 din 30.09.2021

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubritate stradală în municipiul Roman

HCL nr. 203 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. 83/13.04.2017

HCL nr. 202 din 30.09.2021

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor terenuri

HCL nr. 201 din 30.09.2021

privind aprobarea concesionării directe a unor imobile

HCL nr. 200 din 30.09.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 199 din 30.09.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, administrate de către Direcţia Administrare Pieţe

HCL nr. 198 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 163 din 29.07.2021 privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a unui tronson de drum

HCL nr. 197 din 30.09.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman
Font Resize