19.5 C
Roman
2 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.09.30

2021.09.30

HCL nr. 216 din 30.09.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 215 din 30.09.2021

privind aprobarea modificării statelor de funcții, a structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi înființarea unei linii de gardă pentru pacienții COVID-19

HCL nr. 214 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 213 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 212 din 30.09.2021

privind transmiterea unui teren către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - prin Compania Națională de Investiții

HCL nr. 211 din 30.09.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

HCL nr. 210 din 30.09.2021

privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Administrare Pieţe asupra Bazarului Municipal Roman și preluarea în administrarea Consiliului Local Roman

HCL nr. 209 din 30.09.2021

privind completarea anexei la H.C.L. nr. 30 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

HCL nr. 208 din 30.09.2021

privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

HCL nr. 207 din 30.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ''Construire bloc de locuinte colective, continuare lucrari la bloc de locuinte colective si etajare, amenajare parc si împrejmuire''