4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.02.25

2021.02.25

HCL nr. 053 din 25.02.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în municipiul Roman

HCL nr. 052 din 25.02.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

HCL nr. 051 din 25.02.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 183 din 10.09.2020

HCL nr. 050 din 25.02.2021

privind modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman

HCL nr. 049 din 25.02.2021

privind aprobarea unui contract cadru de închiriere pentru terenurile ocupate de garaje

HCL nr. 048 din 25.02.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 047 din 25.02.2021

privind aprobarea încheierii unui contract de schimb

HCL nr. 046 din 25.02.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si aprobarea unor tarife

HCL nr. 045 din 25.02.2021

privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 2021

HCL nr. 044 din 25.02.2021

privind completarea H.C.L. nr. 228 din 26.09.2019 privind încheierea unui contract de închiriere