10.2 C
Roman
17 octombrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.01.28

2021.01.28

HCL nr. 023 din 28.01.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 022 din 28.01.2021

privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță

HCL nr. 021 din 28.01.2021

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerul Educației și Cercetării, în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman

HCL nr. 020 din 28.01.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

HCL nr. 019 din 28.01.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 018 din 28.01.2021

privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 017 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 166 din 06.07.2018 PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al „Colegiului Naţional Roman-Vodă” din Municipiul Roman;

HCL nr. 016 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 015 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 014 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in municipiul Roman
Font Resize