1.7 C
Roman
6 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2020.08.17

2020.08.17

HCL nr. 166 din 17.08.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte pe anul 2020

HCL nr. 165 din 17.08.2020

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman.

HCL nr. 164 din 17.08.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 163 din 17.08.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 162 din 17.08.2020

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

HCL nr. 161 din 17.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare

HCL nr. 160 din 17.08.2020

privind aprobarea grilei de punctaj a factorilor de evaluare utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze

HCL nr. 159 din 17.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021

HCL nr. 158 din 17.08.2020

privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor viceprimarului către un consilier local

HCL nr. 157 din 17.08.2020

privind validarea unui mandat de consilier