3.9 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.12.19

2019.12.19

HCL nr. 323 din 19.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțată din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2019

HCL nr. 322 din 19.12.2019

privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 321 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 320 din 19.12.2019

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 319 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 318 din 19.12.2019

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021

HCL nr. 317 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 316 din 19.12.2019

privind aprobarea vânzării unui teren

HCL nr. 315 din 19.12.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 314 din 19.12.2019

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman