12.8 C
Roman
17 octombrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.09.26

2019.09.26

HCL nr. 226 din 26.09.2019

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

HCL nr. 225 din 26.09.2019

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Poliția Locală asupra unui apartament, aprobarea schimbării destinației și a închirierii acestuia

HCL nr. 224 din 26.09.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 223 din 26.09.2019

privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii”

HCL nr. 222 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

HCL nr. 221 din 26.09.2019

privind aprobarea închirierii unui spațiu

HCL nr. 220 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu program normal, municipiul Roman”, jud. Neamț

HCL nr. 219 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP B, Municipiul Roman”

HCL nr. 218 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare peisagistică zona b-dul Republicii, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

HCL nr. 217 din 26.09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Font Resize