0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.09.26

2019.09.26

HCL nr. 236 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul „Reparaţii trotuare strada Mihai Viteazu”, Roman, jud. Neamţ

HCL nr. 235 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2019

HCL nr. 234 din 26.09.2019

privind încheierea unui contract de închiriere

HCL nr. 233 din 26.09.2019

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

HCL nr. 232 din 26.09.2019

privind finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office”

HCL nr. 231 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 230 din 26.09.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman

HCL nr. 229 din 26.09.2019

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

HCL nr. 228 din 26.09.2019

privind încheierea unui contract de închiriere

HCL nr. 227 din 26.09.2019

privind aprobarea vânzării unor imobile