21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.02.27

2019.02.27

HCL nr. 046 din 27.02.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat

HCL nr. 045 din 27.02.2019

privind asocierea municipiului Roman cu alte unități administrativteritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

HCL nr. 044 din 27.02.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

HCL nr. 043 din 27.02.2019

privind completarea H.C.L. nr. 240/05.11.2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

HCL nr. 042 din 27.02.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 041 din 27.02.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 040 din 27.02.2019

privind aprobarea vânzării unor imobile

HCL nr. 039 din 27.02.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

HCL nr. 038 din 27.02.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 037 din 27.02.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 280/2018